מניעה וניטור של עשבים רעים

​​​​השירות למניעה וניטור של עשבים רעים כולל זיהוי ואיבחון בכל רחבי הארץ.
 
השרות לעשבים רעים נותן גם:
  1. הנחיות לביצוע ניסיונות הנדרשים לרישום קוטלי עשבים בארץ
  2. מיני עשבי​ם פולשים בישראל, הגדרת מיני עשבים פולשים ומידע בנושא; 
  3. הדברה ביולוגית ירוקה, שיטות אלטרנטיביות לביעור עשבים רעים;
  4. נקיון זרעים מיובאים.​

למידע נוסף ניתן לפנות לדניאלה כפרי - הרבולוגית
קבלת קהל לפי תיאום טלפוני בלבד
מניעה וניטור של עשבים רעים
​​​

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017
סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kenes-20170912.aspxסיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17בכנס נדונו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/procedure.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018