שאריות חומרי הדברה

 

 

 

​​

המעבדה לשאריות חומרי הדברה מסייעת בפיקוח ובשימוש נכון בחומרי הדברה בחקלאות, ופועלת בתוקף תקנות הגנת הצומח. 

המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי התקן הבינלאומי ISO 17025 המבטיח את כשירותה של המעבדה לבצע את הבדיקות. תעודה עם סמליל מהווה עדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת ההסמכה, ותעודות ללא סמליל אינן במסגרת ההסמכה ואינן תחת פיקוח הרשות על המעבדה.

 

פירוט בדיקות המעבדה אשר בהסמכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

בדיקות המעבדה
המעבדה מבצעת בדיקות לזיהוי וכימות של חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה ומעובדת, בקרקעות, מים, תבלינים יבשים, שמנים אתרים ועוד. הבדיקות המבוצעות הנן במסגרת פיקוח על תוצרת חקלאית טרייה לשוק מקומי או שרות ללקוחות.
הדוגמאות נבדקות לנוכחות שאריות חומרי הדברה מסוגים שונים כגון : זרחניים אורגניים , פחמימנים כלוריים, פירטרואידים, ועוד.

מידע על חומרי ההדברה הנבדקים במעבדה וכן על אי ודאות הבדיקות ניתן לקבל בפנייה למעבדה.
זיהוי וכימות שאריות חומרי ההדברה מבוצע באמצעות כרומטוגרפיה גזית על ידי גלאים מסוגים שונים: MS , FPD , XSD , וכרומטוגרפיה נוזלית באמצעות מערכת LCMSMS עפ"י נהלי המעבדה.
סף הגילוי (LOD) בשיטות הבדיקה של המעבדה הוא בתחום: 0.005-0.1 mg/Kg , סף הכימות (LOQ) בתחום: 0.01 – 0.2 mg/Kg , זאת בהתאם לשילוב של חומר ההדברה והתוצרת הנבדקת.
המעבדה מבצעת בדיקות לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים , לקביעת רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף.

מסירת דגימות לבדיקה במעבדה
משך הזמן לקבלת תוצאות הוא עשרה ימי עבודה מקבלת הדוגמא במעבדה.
המעוניין בבדיקת שאריות חומרי הדברה יצור קשר עם המעבדה לפני הבאת הדוגמא. לאחר אישור וסיכום עם המעבדה יפעל על פי נוהל הבאת דוגמאות למעבדה, כמו כן יש לצרף טופס בקשת בדיקה. (ראה נהלים וטפסים)
דוגמא פרטית: הדוגמא נדגמה על ידי הלקוח ופרטיה נמסרו על ידו. תוצאת הבדיקה מתייחסת אך ורק לדוגמא שנבדקה.
המעבדה אינה מוסרת חוות דעת ופרשנות לתוצאות.
המעוניין בביצוע בדיקות לקביעת עקומת דעיכה יפנה למעבדה לאישור וסיכום. 
כמו כן יש לצרף טופס תיאור ניסוי.

דרי​שות הרשות להגנת הצומח ולביקורת להכרה במ​עבדות​ (סעיף 12 לנוהל)

מעבדה לשאריות חומרי הדברה

 

 

 

 

הישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחמעבדה לשאריות חומרי הדברה;אגף כימיה (הגנ"צ);מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/sheeriot_homrey_hadbara.aspxהישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברה{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a8

 

 

גילרמן אירהגילרמן אירה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466087גילרמן אירהמנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברה03-968157203-9681582IraG@moag.gov.il
אירינה פרימקאירינה פרימק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467053אירינה פרימקראש ענף קביעת שאריות חומרי הדברה03-9681553
מרגריטה וגמןמרגריטה וגמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466667מרגריטה וגמןמנהלת תחום עקומות דעיכה03-9681553margaritav@moag.gov.il