המעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

 

המעבדה לתכשירי הדברה מבצעת בדיקות איכות לתכשירי הדברה המשווקים בארץ. בדיקות המעבדה כוללות זיהוי החומר הפעיל וקביעת תכולתו. 

זמן המתנה לקבלת תוצאות בדיקה נקבע ל-5 ימי עבודה עבור בדיקות שרות.
תוצאות לבדיקות הרישוי מתקבלות תוך חצי שנה מיום קבלת הדוגמאות.
יש לספק עבור כל בדיקה שיטת בדיקה וסטנדרט אנליטי.

 


מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

קול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהאגף א' כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/zvuv_yam_tichony.aspxקול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 201726/03/2016 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5029
דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברהאגף א' כימיה (הגנ"צ);מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/tashirey_hadbara.aspxדו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a5
הנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברההמעבדה לתכשירי הדברהאגף א' כימיה (הגנ"צ);רישום ורישוי תכשירי הדברה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/thum_hadbara/maabada_tachshirim/tfasim/Pages/hanhayot_havaat_tahshirim_maabada.aspxהנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברה{8b197f2f-3709-4e7c-a8f3-531e933928da}cf5faae9-e4ec-4863-ae15-3afa101227e74

 

 

שיני חג' יחיא​שיני חג' יחיא​{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466140לילא שיני חג' יחיא03-968155403-9681582Lailas@moag.gov.il
היבא חאג' יחיאהיבא חאג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466657היבא חאג' יחיא03-9681536hibah@moag.gov.il

 

 

 

 

הנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברהתכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכלים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hanhayot_havaat_tahshirim_maabada.aspxהנחיות להבאת תכשירים למעבדה לתכשירי הדברה
הנחיות לטופס פרטי חומר ייחוס (סטנדטים אנליטיים וחומרים טכניים)תכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכלים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hanhayot_homer_yehus.aspxהנחיות לטופס פרטי חומר ייחוס (סטנדטים אנליטיים וחומרים טכניים)
טופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישוימזון מן החי;תכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכליםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/hidush_tahshir.aspxטופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישויטופס אישור הבאת תכשיר לצורך חידוש רישוי
פרטי חומר ייחוסמזון מן החי;תכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכליםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/homer_yehus.aspxפרטי חומר ייחוס
טופס בקשת בדיקה - דוגמא פרטיתמזון מן החי;תכשירי הדברה;המזון שאנחנו אוכליםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/Forms/Pages/PrivetSamplForPesticideLab.aspxטופס בקשת בדיקה - דוגמא פרטית