המעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

המעבדה עוסקת בבדיקות ביקורת תכשירים, בדיקות שרות, רישוי וחידוש רישוי, בדיקות Me too ובדיקות לתכשירים המיובאים במסלול יבוא מקביל.

בדיקות שרות

הנן בדיקות של תכשירי הדברה אשר הובאו למעבדה במקרים של תקלה, נזק, תלונה ובכל הקשור לתקינות התוארית (פורמולציה). 
הדוגמאות שמסווגות כ"דוגמאות שרות" מובאות על ידי חקלאים, חברות המשווקות תכשירי הדברה וגופים ציבוריים שונים המשתמשים בחומרי הדברה.
המרכיבים הנבדקים הם על פי דרישות הלקוח לרבות תקינות התוארית, ריכוז חומר פעיל או מזהמים. הלקוח מחויב בתשלום לפי מחירון, ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים. התוצאה נמסרת למבקש הבדיקה בלבד.

בדיקות ביקורת תכשירים  

מבוצעות לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) תשנ"ה - 1994. דגימות המובאות למעבדה על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, נלקחות ממחסני החנויות לממכר תכשירים וציוד חקלאי. החנות מקבלת החזר עבור התכשיר מהחברה בעלת הרישיון לתכשיר.

אי מסירת תכשירים למפקחים הינה עבירה על החוק!

הבדיקה אינה מחויבת בתשלום. דו"ח שנתי בו נכללות סך כל תוצאות בדיקות תכשירים עבור כל חברה בעלת רשיון לתכשיר מועבר אליה ישירות בתחילת שנה.

בדיקות רישוי​  

בדיקות תכשירי הדברה לחקלאות לשם רישוי מתבצעות על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה – 1994.
חברה הרושמת תכשיר מחויבת במסירת שיטת בדיקה, סטנדרט אנליטי , דוגמת חומר טכני ודוגמה מהתוארית למעבדה.

בדיקות חידוש רישוי  

כל תכשיר רשום חייב בחידוש רישום אחת ל-6 שנים. תנאי לחידוש הרישוי - הבאת סטנדרט אנליטי, חומר טכני ותוארית למעבדה.

בדיקות Me too  

מבוצעות כבדיקות התאמה להגדרת "Me too” עבור תכשירים גנריים.

בדיקות תכשירים מיובאים במסלול מקביל  

חברות המעוניינות לייבא תכשירי הדברה במסלול מקביל חייבות בבדיקת התכשירים המיובאים. היתר מכירה של תכשיר המיובא במסלול מקביל מותנה בבדיקת כל אצווה במשלוח.
הכמות הנדרשת לבדיקת תוארית הינה כ- 100 גרם/ סמ"ק תכשיר, ובמקרה של חומר טכני כ- 10 גרם. רצוי בכל המקרים להביא אריזה סגורה.
במקרה של רישוי וחידוש רישוי יש להביא אריזת פורמולציה מקורית.
בכל מצב ש​ל הבאת דוגמת​ בדיקה רצוי להביא אריזה סגורה.

​הסמכת המעבדה  

המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן ISO 17025 המבטיח את כשירותה של המעבדה לבצע את הבדיקות.
הסמכת המעבדות הינה בתחום כלל הבדיקות המבוצעות באמצעות כרומטוגרפיה גזית ונוזלית.
קבלת תעודה עם סמליל הרשות מהווה עדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת הסמכה. תעודות ללא סמליל הרשות אינן במסגרת ההסמכה ואינן תחת פיקוח של הרשות על המעבדה.
*המעבדה מחוייבת לשמור על סודיות הממצאים לפי הוראות "התקשיר" .​

השרות במעבדה ניתן בימים א' – ה' בין השעות 08.00 - 15.30.