תכשירים לחקלאות האורגנית

​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת ממונים על אישור ורישום תכשירים המתאימים לשימוש בחקלאות האורגנית. בדיקת התאמה נעשית על ידי הועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בהשוואה לתקן הישראלי לתוצרת אורגנית טרייה ומעובדת ממקור צמחי, ו- Council Regulation No. 2092/91 EEC.
כל התשומות לחקלאות האורגנית (חומרי הזנה, חומרים להגנת הצומח וחומרי עזר לתעשיית המזון האורגני) נבדקים בהתאמה לדרישות התקן.

לשם רישום תכשיר לדיון בועדה המייעצת לחקלאות האורגנית יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. זהות החומר ומרכיביו
2. שיטת ייצור
3. מוצרים המכילים מרכיב מן החי חייבים באישור מוקדם של השרותים הוטרינריים במשרד החקלאות.

*הרישום יעשה על פי התהליך המפורט בפרק "רישום ורישוי תכשירי הדברה​".​
הנחיות להגשת מידע לרישוי תכשירים לחקלאות אורגנית​ (סעיף​ 9 לנוהל)​​