הכנס ייערך במשרד החקלאות בשיתוף משרדי הבריאות, הגנת הסביבה והעבודה. יידונו בו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.

בכנס ישתתפו גם נציגים מהאקדמיה והתעשיה, אנשי הדרכה, חקלאים ומיישמים וכן נציגים של ארגוני חברה אזרחית. הכנס הוא שלב חשוב בתהליך גיבוש מסמך המלצות אשר יוגש למנכ"לים של המשרדים המשתתפים.

בעשורים האחרונים חלו תמורות משמעותיות בכל הנוגע לשימוש בתכשירי הדברה בחקלאות ובכלל. תהליכי האורבניזציה, גידול האוכלוסייה ופיזורה, מגבירים את החשיפה לפעילות החקלאית השכנה ואת השפעות הגומלין בין שטחים חקלאיים לשטחים מבונים. במקביל גדל הצורך בשימוש באמצעי הדברה בשטחים חקלאים, עקב העלייה בכמות, במגוון ובעמידות של מזיקים חקלאיים, מזיקים ביתיים, ועשבים רעים.

המציאות המשתנה מחייבת חקלאות אינטנסיבית להבטחת מזון זמין ובריא, שתהיה גם בת-קיימא, תוך שמירה על בריאות האדם, החי והסביבה. כל אלה מחייבים קביעה וניהול מדיניות אחידה של משרדי הממשלה השונים. בתחום השימוש בתכשירי הדברה, קבעו הגופים הרגולטוריים כיעד את הפחתת השימוש בתכשירי הדברה, והחלו למסד שיתופי פעולה כדי לממש יעדים אלה. במקביל, מתרבות היוזמות להרחבת גישות להדברה משולבת ופיתוח אמצעי הדברה יעילים ובטוחים לסביבה. הכנס יעסוק בכל אלה, ועוד.  

​למידע על הכנס ולרישום מוקדם למשקיפים בשולחנות ההתייעצות, נא לפנות לד"ר​ רן שאולי בדוא"ל  ransh@moag.gov.il

הזמנה לכנס לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית

 

 

מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018