שתלנות מתקדמת

 

 

 

​חקלאים המייצאים תוצרתם לאירופה נדרשים לעמוד בדרישות תקן ‏EUREP-GAP‏. ‏
בין הדרישות של תקן זה קיימת דרישה לשימוש בחומר ריבוי מאושר המלווה ‏בתעודה מוכרת המעידה על איכות ובריאות הצמח. ‏
השרותים להגנת הצומח ולביקורת פיתחו מסלול ישראלי ייחודי בפיקוחם, העונה על ‏דרישת תקני ‏GAP‏ ומיועד ליצרנים וספקים של זרעים, שתילים, פקעות וחומר ריבוי וגטטיבי. ‏

פניות של שתלנים, ספקי זרעים וחומר ריבוי לשרותים להגנת הצומח ולביקורת הובילו ‏ליישום מסלול הפיקוח הייחודי ל"שתלנות בניהול מתקדם" לשוק המקומי כבר בשנת 2006. ‏הצטרפות יצרנים וספקים למסלול פיקוח ייחודי זה הנה וולונטרית. ‏

הדרישות בסטנדרט באות להוסיף על דרישות החוק (אם ישנן), בגידול רלוונטי ולא לגרוע מהן, ‏במטרה להעלות את רמת איכות ובריאות חומר הריבוי שנמכר כיום בארץ לחקלאים.‏

משתלות ויצרני חומר ריבוי וספקיו (שתילים וזרעים), שיבקשו לקבל את האישור, יצטרפו ‏למסלול החדש ויחויבו בין השאר: לנהל מערכת איכות מאושרת שתאפשר עקיבות ומעקב אחר ייצור ויעדי השיווק של ‏מוצריהם. ‏
לנהל יומן מעקב אחר טיפולים (ציפוי, הרכבה, חיטוי, ריסוסים וכד'). ‏
להחזיק ברשותם את כל האישורים והרישיונות הנדרשים ולהציגם בכל עת על פי בקשה. ‏
להיות תחת פיקוח של מפקח הגנת הצומח ולעמוד ביתר דרישות המסלול הייחודי.‏
לאחר שהוכיח המבקש עמידה בדרישות הסטנדרט, יקבל תעודת אישור ממנהל השרותים להגה"צ ‏ולביקורת ויותר לו השימוש בלוגו "שתלנות בניהול מתקדם" בפרסומיו ועל גבי המוצר ‏הסופי שיתויג במדבקה ייחודית המאשרת את התאמתו לפרוטוקול הגידול.‏
האישור ניתן לכל גידול וגידול שהשתלן מבקש להכניס אותו למסלול של "שתלנות בניהול ‏מתקדם".

שתלנות מתקדמת

 

 

 

 

 

 

איילת דנינואיילת דנינו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467059דנינו איילתמרכזת משתלות הדרים וסובטרופיים03-9681510AyeletD@moag.gov.il