מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

תווית תכשיר
כותרת
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר תווית
EM-1EM-1EM-107/12/20167400
אביראבירAbir14/06/20161447
אגוזאגוזEgoz10/01/20171459
אגילאגילAgil15/11/20167303
אגרוטלאגרוטלagrotal12/04/20174125
אגרוצלוןאגרוצלוןAgrocelhone14/04/20174019
אגרי-ג'יבאגרי-ג'יבAgri-Gibb09/08/20174430
אגריטוןאגריטוןAgriton12/07/20081800
אגרימור נסאגרימור נסAgrimor Ness31/03/20174093
אגרימור נס אורגניאגרימור נס אורגניAGRIMOR NESS ORGANIC31/03/20177457
אגרימור סטופאגרימור סטופAGRIMOR STOP31/03/20174027
אגרירוןאגרירוןAgriron28/05/20161777
אדוכם סופר ת.נ.אדוכם סופר ת.נ.Eedochem Super17/07/20161876
אדיגן סופראדיגן סופרEdigan Super14/08/20121949
אדיראדירAdir16/03/20161686
אדירם 510אדירם 510Ediram 51006/03/20174382
אואזיסאואזיסoasis12/04/20164344
אובליסקאובליסקObelisk01/10/20174421
אוברוןאוברוןOberon11/04/20181773
אודאוןאודאוןOdeon08/01/20151820
אוהיואוהיוOhayo01/11/20171382
אוויסקט Sאוויסקט SEvisect-S09/02/20141160
אוונט תמאוונט תמAvaunt EC01/06/20174048
אולטראפזאולטראפזUltrapaz24/09/20164178
אולטרה פייןאולטרה פייןUltra fine01/04/20101192
אולימפוסאולימפוסOlympus14/05/20171751
אומייט 57אומייט 57Omite 5709/06/2015745
אופטיקהאופטיקהOptica01/06/20171571
אופיר 2000אופיר 2000Ofir 200001/02/20151489
אופקאופקOFEK14/08/20174384
אוקטבאוקטבOctav14/06/2016836
אוקסיגלאוקסיגלOxigal25/01/20121732
אוקסיטופאוקסיטופOxitop08/06/20147350
אוקסיפסט ת"ראוקסיפסט ת"רOxifast18/01/20154119
אוראורOr09/08/20174377
אורבגואורבגוorvego01/02/20184268
אורגן WG 80אורגן WG 80Uragan 80 WG11/02/20161945
אורגנוצידאורגנוצידOrganocide12/05/20157430
אורון 100 תמאורון 100 תמOron 100 EC01/07/2017914
אורורהאורורהAurora21/05/20181665
אורורה טורבואורורה טורבוAurora turbo26/03/20151536
אורטיבה טופאורטיבה טופOrtiva Top10/02/20141874
אוריוסאוריוסOrius08/06/20151687
אורפאןאורפאןOrpan07/12/20174146
אזימוט תראזימוט תרAzimut SC07/12/20174037
אטברוןאטברוןAtabron04/01/20151765
אטופס 100אטופס 100Atops 10001/08/20141910
אטופס 240אטופס 240Atops 24022/01/20141916
אטלסאטלסAtlas20/12/20141897
אטמי אקסטרהאטמי אקסטרהAtemi Extra12/02/20161604
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון

 

 

מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית
יציאת כלבים וחתולים לחו"ל (יצוא)http://www.moag.gov.il/vet/noseim/hatasat_baaley_chaim/Pages/hatasa_lechul.aspxיציאת כלבים וחתולים לחו"ל (יצוא)
הבהרות לנושאים שונים של נוהלי מנהלת ההשקעותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/havjarot_noahl.aspxהבהרות לנושאים שונים של נוהלי מנהלת ההשקעות