מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
ברומוטרילברומוטרילBromotril20/12/2014699
ברומיתר ת.רברומיתר ת.רBromitar01/11/20154190
ברןברןBren01/11/20181778
ברנרברנרBurner07/03/20184307
ברקברקBarak10/01/20124095
ברקודברקודBarkod10/08/20174290
ברקןברקןBarkan01/07/20177366
ברקןברקןBarkan05/12/20177394
גאוגולד 4.2גאוגולד 4.2Geogold Liquid09/03/20041678
גאוגולד 6גאוגולד 6Geogold 601/04/20041677
גאוס אקסטרה ג.רגאוס אקסטרה ג.רGaos Extra16/05/20174076
גאוס ג.רגאוס ג.רGaos15/07/20124075
גאוצו 350גאוצו 350Gaucho SC23/07/20151253
גאלופגאלופGallup03/01/20181711
גואנוגואנוGuano23/05/20197134
גולגולGoal15/06/20161602
גולאסוגולאסוGolasso15/03/20174389
גולטיקס 70גולטיקס 70Goltix28/11/20141995
גוליברגוליברGuliver05/01/20071730
גולייתגולייתGolyat08/06/20154082
גופרימורגופרימורGofrimor26/03/20174059
גופריתרגופריתרGofrithar26/12/20181605
גופריתר אורגניגופריתר אורגניGofrithar Organic26/12/20187138
גופרת ברזלגופרת ברזלIron Sulfate01/07/2017843
גופרת מנגןגופרת מנגןManganess sulfate26/03/2015886
גופרת נחושתגופרת נחושתCupper sulphate01/04/20131715
גופרת נחושתגופרת נחושתCopper Sulphate01/11/20171327
ג'יברלוןג'יברלוןGiberllon03/06/20131099
גימיקגימיקGimik10/03/20131901
גלבן מנקוזבגלבן מנקוזבGalben Mancozeb01/02/2018974
גלובוסגלובוסGlobus15/08/20184451
גליגןגליגןGaligan19/03/20151425
גליידרגליידרGlaider01/08/20141847
גלייפוגןגלייפוגןGlyfogan20/05/20171350
גלייפוןגלייפוןGlayfon01/06/20121264
גלייפוסגלייפוסGlyfos01/11/20091258
גלילגלילGalil14/10/20041787
גליפורורהגליפורורהGlyforora01/03/20181895
גלן PX 75גלן PX 75GLEAN PX 7501/11/20114120
גלנט סופרגלנט סופרGalant Super06/10/20101396
גמישגמישGamish15/08/20184474
גנים 1500גנים 1500Ganim 150010/02/20197211
גניקןגניקןGanikan09/01/20177278
גניקןגניקןGanikan13/03/20197408
גפרביק 70גפרביק 70Gofrabik 7025/12/2017204
גפרביק 70 אורגניגפרביק 70 אורגני 70 Organic GOFRABIC 25/12/20177064
גפרטיב 80גפרטיב 80Gofrativ30/10/2016251
גפרית לאידויגפרית לאידויSulphur07/11/20177293
גפרית לאידוי 100גפרית לאידוי 100Sulphur 10001/09/20171597
גפרית לאידוי 100 אורגניגפרית לאידוי 100 אורגניSulphur 100 Organic01/09/20177067