מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
טוב 0-0-15טוב 0-0-15Tuv 0-0-1506/06/20097393
טווסטווסTavas15/08/20184255
טוטםטוטםTotem05/06/20184155
טויסטרטויסטרTwister26/04/20191618
טולדוטולדוToledo06/06/20181870
טומהוקטומהוקTomahawk20/06/20181581
טונטוטונטוTonto03/02/20161749
טופ טראפ אורגניטופ טראפ אורגניTop Trap Organic01/11/20177497
טופ-גןטופ-גןTop-gan10/02/20151966
טופגרדטופגרדTopgard05/06/20021668
טופזטופזTopaz20/08/201613
טופ-טרפטופ-טרפTop-Trap01/11/20174216
טופיק 100טופיק 100Topik 10011/05/20151222
טופיק 80טופיק 80Topik 8010/02/20121671
טופנקו 100טופנקו 100Topenco23/02/20111819
טופסטופסTops13/06/20071599
טופסטאר 250טופסטאר 250Topstar 25009/07/20164161
טורבוטורבוTurbo27/12/20184386
טורדוןטורדוןTordon12/05/20171290
טורנדוטורנדוTornado17/03/20101255
טורפדוטורפדוTorpedo17/05/20171861
טי.או גיטי.או גיT.O.G-103/06/2013295
טיבגטיבגTivag12/04/20161256
טיבוליןטיבוליןTivolin12/01/2016347
טיבעוןטיבעוןTivon11/06/20197334
טיבעון פלוסטיבעון פלוסTivon Plus16/05/20077345
טיטאן 20טיטאן 20Titan 2027/02/2019428
טיטוסטיטוסTitus05/06/20181288
טייגרטייגרTiger19/03/20161155
טייפוןטייפוןTayphoon09/02/20191210
טימור Cטימור CTimor C14/01/20177270
טימורקס GOLD 60טימורקס GOLD 60TIMOREX GOLD EC 6001/03/20184506
טימורקס GOLD 60 אורגניטימורקס GOLD 60 אורגניTIMOREX GOLD EC ORGANIC 6001/03/20187468
טימורקס גולדטימורקס גולדTIMOREX GOLD 11/02/20194482
טימורקס גולד אורגניטימורקס גולד אורגניTimorex gold Organic11/02/20197341
טיפ טופטיפ טופTip Top16/05/20171872
טיפיקיטיפיקיTeppeki01/03/20184056
טיפקסטיפקסTipex21/05/20181793
טלדור 500טלדור 500Teldor 50013/02/20141624
טלוןטלוןTelon08/06/20141181
טליוסטליוסTalius04/07/20191907
טלסטאר גרגריטלסטאר גרגריTalstar WG30/01/20141746
טלסטאר גרגריטלסטאר גרגריTalstar Granules11/08/20191761
טלסטאר תמטלסטאר תמTalstar EC01/02/2018917
טנגוטנגוTango04/07/20134165
טנדוס תמטנדוס תמTandus16/06/20184112
טקטו 500טקטו 500Tacto22/05/20181695
טרבוטראןטרבוטראןTerbutran SC24/03/20144111
טרבוטרקסטרבוטרקסTerbutrex06/04/20161036
טרבוליטרבוליTerbuli26/04/20164314