תשלומים מקוונים

 שירות התשלומים הממשלתי מכיל מספר חנויות מקוונות המאפשרות לשלם מגוון אגרות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

 

חנות חובות עבור הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_hovor.aspxחנות חובות עבור הגנת הצומח
חנות המכרזים של מנהל הרכשhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_michrazim.aspxחנות המכרזים של מנהל הרכש
תשלומים מקוונים עבור פקיד היערותhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/trees_count.aspxתשלומים מקוונים עבור פקיד היערותתשלומים מקוונים עבור פקיד היערות
אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינריםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_counter.aspxאגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינרים
חנות חובות עבור שירותים הווטרינריםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_voucher.aspxחנות חובות עבור שירותים הווטרינרים
אגרות זכות מטפחיםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/אגרות זכות מטפחים.aspxאגרות זכות מטפחים
חוק חופש המידעhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/חוק חופש המידע.aspxחוק חופש המידע