תשלומים מקוונים

 שירות התשלומים הממשלתי מכיל מספר חנויות מקוונות המאפשרות לשלם מגוון אגרות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

 

תשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_hovor.aspxתשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורת
חנות המכרזים של מנהל הרכשhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/hanut_michrazim.aspxחנות המכרזים של מנהל הרכש
תשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/ppis_counter.aspxתשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומח
תשלומים עבור פקיד היערותhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/trees_count.aspxתשלומים עבור פקיד היערותתשלומים מקוונים עבור פקיד היערות
תשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינריםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_counter.aspxתשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינרים
תשלום חובות עבור שירותים הווטרינריםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/vet_voucher.aspxתשלום חובות עבור שירותים הווטרינרים
תשלומי אגרות עבור זכות מטפחיםhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/אגרות זכות מטפחים.aspxתשלומי אגרות עבור זכות מטפחים
חוק חופש המידעhttp://www.moag.gov.il/services/agri_ecom/Pages/חוק חופש המידע.aspxחוק חופש המידע