טפסים

מאגר הטפסים כולל מאות טפסים מיחידות שונות במשרד החקלאות, והוא מתעדכן כל העת.

אילו טפסים מוצגים במאגר?
במאגר מופיעים שני סוגי טפסים:
 טופס להדפסה – מילוי פרטים בכתב יד
 טופס מקוון – הקלדת פרטים מהירה ומדויקת במחשב
   

 סוג הטופס  מילוי הטופס    הדפסת הטופס   שליחת הטופס  שמירת הטופס
 טופס להדפסה  

בכתב יד      

כן

 דואר, פקס

 מודפס

 טופס מקוון

במחשב

כן

 דואר, פקס, מייל*

 מודפס, קובץ

 

* בטפסים מקוונים לאחר מילוי הפרטים ניתן להדפיס את הטופס או לשלוח אותו על ידי לחיצה על כפתור "שלח".

למאגר הטפסים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר