microchip.jpg​​​​

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מפעילים את המרכז הארצי לרישום לכלבים
chip_dog.jpgבהתאם לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 במרכז הרישום הארצי ניתן לאתר כלבים על פי מספר השבב או שם הבעלים שבו סומן הכלב (שבב מכיל 15 ספרות).

הרישום מהווה תעודת זהות לכלב וכחלק "ממרשם האוכלוסין" של הכלבים בישראל. הנתונים שיוצגו במאגר הנם: 
 
  • שם, כתובת וטלפון של בעל הכלב
  • פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה לעיוור
  • פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את הרישיון, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון
semaple.jpg

​​​​Medical_Scanner.jpg


המאגר מאפשר לציבור לאתר את בעליהם של כלבים משוטטים שאבדו ולהשיבם. בזכות המידע ניתן לעשות "איחוד משפחות" של כלבים אבודים ובעליהם באמצעות הצלבת נתונים של כלבים אבודים וכאלה שנמצאו, ולמנוע מקרים עצובים של כלבים שאבדו ולא מצליחים לאתר את בעליהם.

כמו כן, במקרה של נשיכה או תקיפה, ישנה אפשרות לברר את פרטי הכלב, תוקף רישיונו וחיסונו נגד מחלת הכלבת, לפי פרטי הבעלים. 
 
אנו ממליצים לכל בעלי הכלבים לבדוק באמצעות המאגר את נכונות פרטי הכלב המשפחתי, כדי לאפשר את איתורו אם ילך לאיבוד. פרטי הכלבים במרכז נסמכים על נתונים שהתקבלו ממחלקות וטרינריות של הרשויות והמועצות המקומיות בכל הארץ - פרטיכם אינם נכונים? ​אנא ​פנו לווטרינר הרשותי ובקשו לעדכן.

 

צפייה במאגר​ באמצעות הטלפון הנייד 
את מאגר הכלבים ניתן לקרוא בצורה מותאמת לטלפונים ניידים ואין צורך באפליקציה מיוחדת או התאמות מיוחדת. שמרו את כתובת המאגר בתפריט הטלפון הנייד שלכם (ראו דוגמה​) ​​לגישה מהירה למאגר בכל זמן ובכל מקום (תפריט - הוספה לדף הבית).