מאגרי מידע

משרד החקלאות מבצע מעקב וניתוח של מחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומי.
הבדיקה מתבצעת בשתי רמות - מחיר קמעוני לצרכן ומחיר סיטוני.
הבדיקה מתבצעת בשווקים הסיטוניים בצריפין וירושלים, וכן בנקודות המכירה לצרכן: רשתות השיווק, שווקים פתוחים ומכולות.


לצרכן


מחירי פירות וירקות לצרכן
(ניתוח שבועי)


מדד מחירים ופערי תיווך
מדד מחירי המזון ופערי התיווך
(ניתוח חודשי ורבעוני) לסיטונאי

דוחות סטטיסטיים שוק סיטוני
סקר מחירים סיטונים של פירות, ירקות ומוצרים מן החי
(ניתוח יומי) 

סקירת מחירים יומית
סקר מחירים סיטונים של פירות, ירקות ומוצרים מן החי
(ארכיון מחירים)


מחירים סיטונים ממוצעים של פירות וירקות נבחרים
(ניתוח יומי)

החל מה-16.9.2014 עודכנה שיטת הדגימה, מעתה יפורסם רק המחיר השכיח. במקביל שופר תהליך הדגימה.
פרסום המחירים מהווה סקר אינפורמטיבי בלבד לצרכים סטטיסטים, כל המשתמש בו לצרכי עסקאות עושה זאת על אחריותו הבלעדית
. למידע נוסף בנושא לחצו כאן.


 

  

 

עדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/blue_white/Pages/update_b_w.aspxעדכון סטטוס רישום לתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
בט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fruit.aspxבט"ו בשבט אוכלים פירות טריים ישראלים
בשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Animal_shipments.aspxבשנה האחרונה נרשמה ירידה של כ-17% בכמות משלוחי בעלי החיים לישראל