כלים שימושיים לציבור

​​​​​​​​

​​

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=1DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
קישור חדש עם תמונה מקוריתhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=3קישור חדש עם תמונה מקורית
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה