פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttp://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

18/06/2018
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

לקראת סיום הגידול, ביצוען של פעולות אחדות לפני השתילות הבאות, כמו עקירת הצמחים והספיח, ביצוע חיטויי קרקע, והכנת המבנים לקראת השתילה, עשוי לשפר את הצלחת הגידול המיועד. 

הדפון מכיל המלצות מסודרות ומדויקות לשלבים שלפני חיטוי הקרקע ובמהלכו וכהכנה לעונת גידול נוספת.