פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג

 

 

02/05/2018
הדרים
דפון
להלן ההמלצות המעודכנות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים. בעונת 2018/19 חלו שינויים ברמת השאריות המותרת של חלק ממווסתי הצמיחה בארצות היעד. כמו כן, בארצות מסוימות השתנו התקנות לקבלת פרי שרוסס . בתכשירים מווסתי צמיחה שונים. המידע המוצג להלן נכון לסוף חודש אפריל 2018. לקראת הטיפול יש להתעדכן ולטפל בחלקות שפריין מיועד לייצוא בתיאום עם המשווקים. הטיפולים המתוארים בהמשך מיועדים לדילול חנטים, להגדלת ממדי הפרי, להעלאת היבול, לוויסות ההנבה, להפחתת קמטת ולהפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים את מווסתי הצמיחה, את מינונם, את מועדי היישום ואת כמות הטיפולים למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה, כפי שמפורט בטבלה 3. יש לבחור את התכשיר בהתאם להשפעות השונות של מווסת הצמיחה. כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרססה להגדלת פרי, נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי את התכשיר המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה המבוקשת.​