פרסומים מקצועיים

חן לביא; גד אבישר; דוד מרקס; יאנקי כרמי; עופר קטני

 

 

ליאור אברהםליאור אברהםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/lior_avraham.aspx

14/05/2018
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
ניסוי שדה

כדי לשפר את ממשק הגידול האינטנסיבי של פלפל ועגבנייה, מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה לבריאות הקרקע. עם זאת, בדומה לגידולים נוספים ממשפחת המצליבים, הקיץ נחשב כגידול מחוץ לעונה, והקרינה החזקה ועומסי החום פוגעים בצימוח, באיכות היבול ובכמות התוצרת.

לבדיקת עניין זה בוצע מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש באמצע הקיץ, בקרקע חולית באזור הבשור. גידול הכרובית נחשב קצר יחסית (10-8 שבועות בקיץ), ולכן עשוי להתאים למטרה זו.