פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג; מדריכי הדרים

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttp://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx
אופיר אטינגראופיר אטינגרhttp://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofir_etinger.aspx

05/07/2018
הדרים; שירות שדה; הגנת הצומח

בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים יולי-אוגוסט 2018. ההמלצות עוסקות בהדברת מזיקים; השקיה; טיפולים לקבלת לימון קיצי; הדברת עשבים ומחלות. ​