פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx

13/06/2018
כלכלת הייצור; מטעים

​​טבלת סיכום: תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, בש"ח לדונם.