פרסומים מקצועיים

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמןhttp://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttp://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

13/06/2018
כלכלת הייצור; מטעים

​​טבלת סיכום: תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, בש"ח לדונם.