טפסים

 

 

טופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Initial_Import_of_series_of_new_vehicles_classified_under_Category_T.aspxטופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשים
טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקבילhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Application_form_for_importing_new_tractors_with_parallel_imports.aspxטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקביל
בקשה לרישיון יבואhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/bakasha_le_rishayon_yavu1.aspxבקשה לרישיון יבואבקשה לרישיון יבוא
טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים משומשים (דגמים קיימים)http://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/IMR_Application_Form_C.aspxטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים משומשים (דגמים קיימים)
אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם
סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
אישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/tzav_yevu_chofshi.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומיאישור לפי צו יבוא חופשי-אוטונומי