פעולות הדרכה

תאריך התחלה: 05/06/2018
תאריך סיום: 20/06/2018
מספר מפגשים: 5
מיקום האירוע: מלון לאונרדו קלאב - ים המלח
יחידה: הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; מחוז הנגב
רכז ארגוני:
רכז מקצועי:
מידע והרשמה: הגנת הצומח בגידול ירקות
עלות 2,100 ש"ח
התייבשות עלים

הנכם מוזמנים לקורס בנושא הגנת הצומח בגידול ירקות, אשר יתקיים במהלך חודש יוני 2018 , במועדים המפורטים להלן,
במלון לאונרדו קלאב - ים המלח.

הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את ידיעותיהם בנושא הגנת הצומח בגידול ירקות.

נושאי הלימוד בקורס: מבואות למזיקים ולמחלות; הכרת המזיקים בירקות: חרקים, אקריות ונמטודות; הכרת המחלות בירקות: מחלות פטרייתיות, וירליות ובקטריאליות; הכרת האויבים הטבעיים בירקות; עקרונות ההדברה המשולבת; אמצעים ביולוגיים, אגרוטכניים וכימיים להדברת פגעים בירקות; טוקסיקולוגיה; מעבדה להכרת מזיקים ואויבים טבעיים

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
משתתפי הקורס שייקחו חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

מיקום הקורס ומועדיו - הקורס יתקיים במלון לאונרדו קלאב - ים המלח, ויכלול 5 מפגשים בתאריכים:
6.6.18-5.6.18 - ימים שלישי רביעי – יומיים רצופים, כולל לינת לילה
13.6.18 - יום רביעי
20.6.18-19.6.18 - ימים שלישי רביעי – יומיים רצופים, כולל לינת לילה