​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס ביצוע טיפולים במחטאי קרקע07/10/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim<img alt="קורס מחטאי קרקע" height="220" src="/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Documents/SavetheDate.jpg" width="220" style="BORDER:0px solid;" />השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הקריה החקלאית בית דגן
קורס גינון בר קיימא ויער עירוני07/10/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_ginun_barkayma_2018.aspx<img alt="גינון בר קיימא" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ginun.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />בית דגן, כרמיאל וכפר סבא
יום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל29/07/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_artzi_anaf_zon.aspx<img alt="צאן" src="/shaham/PublishingImages/banners/zon_1.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אודיטוריום ע"ש כהן, מנהל המחקר החקלאי - בית דגן
מועדון מגדלי יונקים23/07/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/moadon_megadli_yonkim.aspx<img alt="בקר" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/bakar_3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />באולם הכנסים - בית דגן