​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקות27/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_gidul_yerakot_2018.aspx<img alt="ירקות" src="/ImageGallery/Fotolia_72469858_Subscription_Monthly_M-small.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם משרד החקלאות - מחוז חדרה
קורס הגנת הצומח בגידול ירקות - קיץ 201804/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagahts_yerakot_2018.aspx<img alt="התייבשות עלים" src="/shaham/gallery/klavibakter/גלריית%20תמונות/clavibacter5.JPG?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מלון לאונרדו קלאב - ים המלח
יום עיון למגדלי העופות27/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_ofot_may_2018.aspx<img alt="עופות" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ofot2jpg.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים, משרד חקלאות, בית דגן.
קורס ביצוע טיפולים במחטאי קרקע21/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim<img alt="" src="/ppis/Sherutim/kursim/PublishingImages/tipulim_mechatei_karka.jpg" style="BORDER:0px solid;" />השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הקריה החקלאית בית דגן