​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס אילנאי - מומחה עצים, אפריל-ספטמבר 201928/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/kol_kore_curse_Ilani.aspx<img alt="גוזם " src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ilani_gozem.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />
יום עיון מחקרים בזית19/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_mechkarim_anaf_zait_2019.aspx<img alt="יום עיון מחקרים בזית" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/zait.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית
18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/divuach_mechkarim_gefen_machal.aspx<img alt="ענבים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/anavim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הכנסים - משרד החקלאות, בית דגן
קורס יסודות גידול צאן מחוז העמקים, פברואר-אפריל 201917/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_zon_machoz_hamakim_2019.aspx<img alt="צאן" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/zon_1.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם ההרצאות של משרד במחוז העמקים
קורס ארצי למגדלי יונקים פברואר-מרץ 201912/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_megadli_yonkim.aspx<img alt="יונקים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/bakar_3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - מחוז העמקים (מול תל-יוסף)
יום עיון ענף השקד, 201909/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_shaked_february_2019.aspx<img alt="מטעים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mataim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />באודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית - בית דגן.
יום עיון ארצי למגדלי אבוקדו03/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_avucado_2019.aspx<img alt="אבוקדו" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/avucado.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />באודיטוריום ע"ש כהן, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן
השתלמות מעשית "גיזום ורדים" 29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/istalmut_gizum_vradim_2019.aspx<img alt="ורדים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/vradim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />גן וואהל לוורדים, ירושלים עיריית כרמיאל
קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspx<img alt="מלדרה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mazikim_Maladera.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קריה חקלאית - בית דגן
יום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת, עדכונים עד כה28/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyiun_Drainage_of_cowshed_2019.aspxבאודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן