​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspx<img alt="מלדרה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mazikim_Maladera.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />קריה חקלאית - בית דגן
קורס ארצי ניהול מכון חליבה, איכות החלב ובריאות העטין באזור הדרום23/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_Management_of_Milking_Institute.aspx<img alt="בקר" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/bakar_3.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מחוז הנגב, חוות הניסיונות גילת
יום עיון בטיחות בעבודה במדגה17/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_Safety_in_midge.aspx<img alt="דגים" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/dagim.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - מחוז העמקים
יום עיון בנושא: חידושים בדרכי ההתמודדות נגד עש התפוח המדומה15/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_False_Codling_Moth0917-7508.aspx<img alt="עש התפוח המדומה" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/false_codling_moth.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן
קורס גידול מספוא13/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curs_gidul_mispo_2018.aspx<img alt="מספוא" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/mispo.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אולם הרצאות - מחוז העמקים
יום עיון לרכזי גינון קהילתי09/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_ginun_Community.aspx<img alt="גינון קהילתי" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ginun_Community.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />מכון ויצמן ברחובות
השתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 208/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_2.aspx<img alt="יער עירוני" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/yaar_ironi.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />משרד החקלאות - בית דגן
קורס גינון בר קיימא ויער עירוני07/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_ginun_barkayma_2018.aspx<img alt="גינון בר קיימא" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/ginun.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />בית דגן, כרמיאל וכפר סבא
קורס ביצוע טיפולים במחטאי קרקע07/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/kursim/Pages/mechatei_karka.aspx<img alt="קורס מחטאי קרקע" height="220" src="/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Documents/SavetheDate.jpg" width="220" style="BORDER:0px solid;" />השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הקריה החקלאית בית דגן