פעולות הדרכה

המחלקה לבקר בשה"מ ומועצת החלב מתכבדות להזמינכם למפגש "מועדון מגדלי יונקים", שייוחד הפעם לנושא: ממשק והתנהגות בגידול יונקים.
תאריך התחלה: 24/07/2018
מיקום האירוע: באולם הכנסים - בית דגן
יחידה: בקר
רכז ארגוני:

​גבי עדין, איל פרנק

בקר

המפגש יתקיים ביום שלישי, י"ב באב התשע"ח - 24.7.18, באולם הכנסים, הקריה החקלאית - בית דגן.
בתוכנית:
09:00 - התכנסות וכיבוד קל
09:20  - דברי פתיחה - חנן בזק, מנהל שה"מ
09:30 - עקת גמילה והשפעותיה על היונק -  ורד סיבוני, המחלקה לבקר, שה"מ
10:10 - העשרה סביבתית ביונקייה - ד"ר סיוון לאקר, ווטרינרית, "רפתנות מודעת"
10:45 - הפסקה וכיבוד קל

11:15 - "יונקים פלוס" - מהפכה בגידול יונקים ברפת צבאים הכשרת מבנה לול לגידול יונקים ולמנהלת יונקייה -
            תומר משגב, מנהל רפת צבאים
11:45 - פרוצדורות כואבות ביונקים - ד"ר גלעד פקטור, "החקלאית"
12:15 - שולחן עגול, בהשתתפות: ד"ר גלעד פקטור, ד"ר חן הניג, ד"ר סיוון לאקר, תומר משגב, איל פרנק, גל פלג
ההשתתפות במועדון המגדלים אינה כרוכה בתשלום, אולם כדי שנוכל להיערך בהתאם, אנא הירשמו מראש:
שלומית אשתה - טל':03-9485311, פקס: 03-9485614; דוא"ל: hlomita@moag.gov.il