אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 

 

 

אגף אגרו-אקולוגיה וגידולי שדה כולל את תחום אגרו-אקולוגיה ותחום גידולי השדה והפלחה.
אגרו-אקולוגיה (ממשק חקלאות וסביבה) - החקלאות, מעצם היותה מערכת ייצור  ביולוגית ומבוססת על תשומות משאבי טבע וסביבה,  מהווה רכיב חשוב ומובנה של הסביבה (אקולוגיה) בה אנו חיים ופועלים. יחסי הגומלין וההשלכות על ובין החקלאות לסביבה הינם רב-כיווניים.
 
תחום אגרו-אקולוגיה הינו תחום העוסק בכל הקשור בנקודות ההשקה שבין החקלאות, הסביבה ומשאבי טבע ואמור הן לקדם פיתוח מקצועי של חקלאות בת קיימא והן להטמיע נושא זה בכל יחידות המשרד על רמותיו השונות כמו גם לשמש כתובת מקצועית להנהלת המשרד ויחידותיו השונות. מאחר ובכל הפעילות החקלאית קיימות נקודות השקה שכאלו, מדובר בתחום המאופיין בעבודה בינתחומית, רוחבית ובין-יחידתית במשרד החקלאות, ועם משרדי ממשלה שונים, ארגונים מקומיים ובינלאומיים, אקדמיה ומו"פ, מוסדות ובעלי עניין נוספים. הפעילות המקצועית בתחום זה שונה באופייה משאר התחומים מאחר ומבוססת על פעילות מקצועית רוחבית (ולא אנכית), בין-יחידתית, בין-משרדית ובין-ארגונית. קהל היעד הישיר אינו רק המגדל/חקלאי, ולכן הדגש בתחום זה אינו על הדרכת חקלאים פרטנית.  הפעילות כוללת, בו-זמנית, הן פעילות תגובה ומתן מענה לנושאים שנדרשים אליהם מהנהלת המשרד ויחידותיו והן פעילות מתוכננת ויזומה לשם קידום נושאים ייעודיים, כמו גם פעילות בינלאומית.
 
גידולי השדה והפלחה, המשתרעים על פני יותר ממחצית משטחי החקלאות הצמחית בישראל, מהווים, בנוסף לשטחי המרעה, את עיקר השטחים הפתוחים בחקלאות ישראל.  ענף גידולי השדה והפלחה כולל פלחה חורפית (חיטה לגרגרים ומספוא, קטניות למספוא), פלחה קיצית (חימצה, חמניות ואבטיח לגרעינים), מספוא קיצי (תירס, דגני קיץ למספוא) וכותנה. הענף הינו אקסטנסיבי בהשוואה לשאר ענפי הצומח האינטנסיביים ומהווה את השטח העיקרי והדומיננטי המאפשר מיחזור בחקלאות (כענף צמחי המושקה במי קולחים מטוהרים וכקולטן מרכזי של זבל ממשק החי וקומפוסט בוצות שפכים עירוניים). מאפייני הפעילות בתחום זה מתבטאים בהתמחות והתמקדות בגידול/ים על היבטיו/הם השונים (מקצועי, כלכלי, שיווקי וכו').
 
יעדי האגף
אגרו-אקולוגיה
• יעד מקצועי מרכזי - קידום חקלאות בת קיימא (הכוללת היבטים ביו-פיסיים, כלכליים וחברתיים), בשילוב שימוש מושכל במשאבי הטבע והסביבה, ותוך כדי הסתגלות והערכות לתנאי סביבה משתנים.
 
גידולי שדה ופלחה
• יעד כללי ומרכזי – קידום והרחבה של גידולי שדה ופלחה בהתבסס על שילוב פיתוח מקצועי/כלכלי ענפי מחד ובניית יכולות של החקלאים וטיפוח דור המשך מאידך. יעד זה כולל הרחבת סל הגידולים במחזור, הקטנת תשומות והגדלת רווחיות תוך שילוב ואימוץ ממשקים בני קיימא וידידותיים לסביבה (שימור קרקע, ייעול שימוש במים מושבים, בדשן ובחומרי הדברה, קליטה ומיחזור תוספים אורגניים לקרקע ועוד).
 
כח אדם
האגף מונה 11 עובדים, בשני התחומים.
אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 

 

השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימהשירות ההדרכה והמקצוע;גידולי שדהגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nisui_cotton_pima_2018.aspxהשפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה26/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1487
הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים שירות ההדרכה והמקצוע;גידולי שדהגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_giduley_sade_2018.aspxהנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים 26/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1486
מצגת - טיפול בפסולת חקלאיתשירות ההדרכה והמקצועאגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiful_psolet_chaklait.aspxמצגת - טיפול בפסולת חקלאית17/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1466
הדברת מכרסמים בשטחי הפלחהשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbart_mecharsemim_palcha_2018.aspxהדברת מכרסמים בשטחי הפלחה27/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1440

 

 

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2019גידולי שדה;שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2019.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 201904/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e461
מצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצחהמזון שאנחנו אוכלים;יבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;סחר חוץ;אגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Geographical_indications_presentations.aspxמצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצח07/04/2018 21:00:00{e2ffe921-af15-43a2-9879-e9de3ac6d6a5}98d81f7f-6160-47d1-850c-ac99af3f676212
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2018שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2018.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 201829/07/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1379

 

 

לוינגרט אייצ'יצ'יי ענתלוינגרט אייצ'יצ'יי ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466727ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)03-9485321anatlw@shaham.moag.gov.il
בדוח בת שבעבדוח בת שבע{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466899בת שבע בדוחמרכז הדרכה בכיר (צומח)03-9485919batsheva@moag.gov.il
מלכה הילהמלכה הילה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466783הילה מלכהרכזת לשכה ב'03-9485321hilmal@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Unit/agroecologia/giduley_sade/Pages/atarim_giduley_asde.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום גידולי שדה
<a href="/shaham/Unit/agroecologia/agroecologia/Pages/atarim_agroecologia.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום אגרואקולוגיה