הדרכה
ההדרכה ניתנת לכל חקלאי, מנוהלת על-ידי מנהל תחום גידולי שדה במטה ומתבצעת על-ידי מדריכי גידולי שדה המחוזיים ועל ידי מנהל התחום. חלקם של המדריכים המחוזיים משמשים גם כמומחים ארציים לגידולים השונים.
 
סל ההדרכה כולל הדרכה אישית, קבוצתית, סיורים מקצועיים, ימי עיון, כנסים אזוריים וארציים וסיכומי עונה של הגידולים השונים.
 
פיתוח ידע יישומי
צוות ההדרכה עוסק במקביל להדרכה גם בפיתוח ידע יישומי בנושאים שהוזכרו ופורטו לעיל. פיתוח הידע המקצועי-יישומי מבוצע הן בשדות החקלאים והן בחוות אזוריות לנסיונות.
 

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2018.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר
נוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_18052018.aspxנוהל תמיכה בהאצת קציר תבואות קיץ 2018 בעוטף עזה
האצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/kzir_chita.aspxהאצת קציר החיטה במטרה למנוע נזקים כלכליים למגדלי החיטה