הדרכה
ההדרכה ניתנת לכל חקלאי, מנוהלת על-ידי מנהל תחום גידולי שדה במטה ומתבצעת על-ידי מדריכי גידולי שדה המחוזיים ועל ידי מנהל התחום. חלקם של המדריכים המחוזיים משמשים גם כמומחים ארציים לגידולים השונים.
 
סל ההדרכה כולל הדרכה אישית, קבוצתית, סיורים מקצועיים, ימי עיון, כנסים אזוריים וארציים וסיכומי עונה של הגידולים השונים.
 
פיתוח ידע יישומי
צוות ההדרכה עוסק במקביל להדרכה גם בפיתוח ידע יישומי בנושאים שהוזכרו ופורטו לעיל. פיתוח הידע המקצועי-יישומי מבוצע הן בשדות החקלאים והן בחוות אזוריות לנסיונות.
 

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית