תחום גידולי שדה

 

 

 

ענף גידולי השדה מהווה את השדרה המרכזית בשטח החקלאי בישראל, מאחר ומשתרע על יותר ממחצית השטח החקלאי. גידולי השדה והפלחה מהווים את עיקר השטח החקלאי הפתוח והאקסטנסיבי בישראל, מהצפון ועד הדרום כאשר עיקר שטחי גידולי שדה מרוכזים בדרום שפלת יהודה, הנגב והעמקים.
ענפי גידולי השדה העיקריים המאפיינים את הייצור החקלאי בענף זה כוללים:
 • פלחה חורף – חיטה ושעורה לגרגרים.
 • פלחה קיץ – חימצה (חומוס), חמניות ואבטיח ('מללי') לגרעינים.
 • אגוזי אדמה
 • כותנה
 • גידולי מספוא:
  • גידולי מספוא חורפיים: חיטה, שעורה, שבולת שועל, בקיה, תלתן ואפונת השדה.
  • גידולי מספוא קיציים: תירס, סורגום, זיפן (סיטריה) ופנסילריה.
  • גידולי מספוא רב שנתיים:  אספסת, עשב רודוס, דוחן ענק ויבליות למספוא.
עיקר הייצור החקלאי של גידולי השדה והפלחה מתבסס על גשמי החורף כמקור המים לגידול (גידולי בעל). חלקו הקטן של הענף, גידולי הקיץ המרכזיים (כותנה, אגוזי אדמה, חימצה, אבטיח לגרעינים, חמניות) מושקים בהשקיה מלאה (גידולי שלחין) או חלקית (השקיית עזר). עיקר מי ההשקיה בגידולי השלחין הינו מקור מים מושבים (מי קולחין).
בשנים האחרונות מתרחבים בשטחי הפלחה וגידולי השדה ממשקי עיבוד משמרי קרקע הכוללים הקטנת עיבודים או הפסקת עיבודי קרקע בכלל, תוך שמירה על פוריות הקרקע בעזרת תוספת תקופתית של תוספים אורגניים למיניהם. 
הנושאים המקצועיים העיקריים שבהם עוסקים במו"פ ובהדרכה (בשיתוף פעולה מקצועי עם חוקרים, מועצות ייצור ענפיות, מגדלים ונציגיהם, חברות תשומות ויחידות המשרד השונות):
גידולי שדה

 

 

הנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים שירות ההדרכה והמקצוע;גידולי שדהגידולי שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_giduley_sade_2018.aspxהנחיות לעונה לגידולי שדה - עשבייה, מחזור ועיבודים 26/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1486
השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימהשירות ההדרכה והמקצוע;גידולי שדהגידולי שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nisui_cotton_pima_2018.aspxהשפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה26/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1487
הדברת מכרסמים בשטחי הפלחהשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיגידולי שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbart_mecharsemim_palcha_2018.aspxהדברת מכרסמים בשטחי הפלחה27/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1440
תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית שירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקר;גידולי שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Shaani_shredless_GA1.aspxתחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית 23/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1436

 

 

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2018שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיגידולי שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2018.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 201829/07/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1379

 

 

עופר גורןעופר גורן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466760<img alt="עופר גורן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ofer_goren_2.jpg" width="150" style="BORDER:0px solid;" />עופר גורןמנהל תחום (גידולי שדה)03-9485321ofergor@shaham.moag.gov.il
אור רםאור רם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466823<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/אור%20רם.JPG" style="BORDER:0px solid;" />אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)04-6489101ram_or@shaham.moag.gov.il
שמעון פרגמניקשמעון פרגמניק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466780שמעון פרגמניקמדריך מחוזי (גידולי שדה ופלחה)03-9681444shimonp@shaham.moag.gov.il
ינון שחםינון שחם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466820ינון שחםמדריך מקצועי ראשי (תבואות חורף)03-9485321yinonnsh@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Unit/agroecologia/giduley_sade/Pages/atarim_giduley_asde.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום גידולי שדה