אגף ענפי שירות

 

 

 

אגף ענפי שירות הינו אחד מחמשת האגפים שבשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

האגף כולל שלושה תחומים:

  1. תחום מיכון וטכנולוגיה
  2. תחום הגנת הצומח
  3. תחום שירות שדה

מבנה האגף כולל את מנהל האגף, שלושה מנהלי התחומים, מרכזים מקצועיים ראשיים (ממ"רים), מדריכים המוצבים במחוזות, רכזת פעולות ורכזת לשכת האגף.

מנהל האגף: אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד ויחידותיו ושת"פ עם משרדי ממשלה; מנהל האגף משמש כסמכות המוסמכת למתן רישיונות יבוא לציוד חקלאי; משמש כמרכז הוועדה לרישוי צמחים מהונדסים (ורצ"מ); משמש כאחראי לנהלים משרדיים: נוהל מתן אישורי שריפה לגזם חקלאי ונוהל למתן פטור לתשלום אגרת רישוי לכלים חקלאים; משמש כנציג המשרד בוועדה הבין משרדית לאמנה לשמירת המגוון הביולוגי; משמש כיו"ר ועדת היגוי לתוכניות מדען בנושא הדברה ידידותית לאדם ולסביבה; עוסק בקידום רפורמה בממשק ההדברה בחקלאות ישראל.

מנהלי התחומים הם המנהלים המקצועיים בתחומם, נמצאים בקשר ישיר עם החקלאים, חברות הדברה, ארגוני חקלאים ובמיוחד עם מדריכי התחום. מנהלי התחומים עוסקים בהפעלת הצוותים המקצועיים וקיום פעילויות להעמקת הידע המקצועי של המדריכים ופעולות תקשורת בהפצת ידע לחקלאים (קורסים, סיור ימי עיון וכו').

המרכזים המקצועיים הראשיים אחראים על ריכוז הידע המקצועי והפצתו הן למדריכים והן לחקלאים וחברות בנושא עליו הם אמונים. המרכזים המקצועיים פועלים יחד עם המדריכים וקשורים למערכות המחקר והפיתוח (מו"פ) השונות הן ברמת המחקר המבוצע אצל חקלאים (מו"פ יישומי) והן בתחנות המו"פים האזוריות.

מדריכי המחוז קשורים בקשר הדוק עם החקלאים לאיתור ומתן פתרון לנושאים הקשורים לפעילות החקלאית, מהווים את החוליה המקשרת בין השדה למרכזים המקצועיים ולמחקר. כל המדריכים במחוז הינם רפרנטים לנושא מסוים, עוסקים בהדרכה, ביצירת ידע והפצתו.

יעדי האגף:

יעדי העבודה העיקריים של האגף עוסקים בקידום התועלות הציבוריות:

  • הפחתת השימוש בחומרי הדברה
  • צמצום זיהום מקורות המים בישראל
  • ייעול השימוש במי השקיה (קולחין, מי התפלה, מים שוליים)
  • פיתוח והטמעה של מיכון חוסך כוח אדם

פירוט נרחב ליעדים נמצא בסקירת התחומים.

אגף ענפי שירות

 

 

בפרדס, יולי-אוגסט 2018שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדרים;שירות שדה;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2018.aspxבפרדס, יולי-אוגסט 201804/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1490
מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשורשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_cruvit_2017.aspxמבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1477
המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018הדרים;שירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkaya_dishun_pardes_may_june2018.aspxהמלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1474
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2018תכשירי הדברה;שירות ההדרכה והמקצועמטעים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem_april_2018.aspxרשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 201831/03/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1168

 

 

מדריך שדה מצולם - אקריות בחקלאות ישראלשירות ההדרכה והמקצוע;ענפי הצומח;הדרים;מטעים;ירקותהגנת הצומח;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/madrich_sade_akarIyot.aspxמדריך שדה מצולם - אקריות בחקלאות ישראל25/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e459
מדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקהמיכון וטכנולוגיהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/madrich_tzilum.aspxמדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקה05/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e456
אפליקציה (יישומון) להשקיהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה28/05/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e455

 

 

שלמה ישראלשלמה ישראל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466845שלמה ישראלמנהל אגף א' (ענפי שירות)03-9485387shlomoi@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

אישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_madrich_bitzua_srifat_gezem_haklai.aspxאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרםאישור מדריך לביצוע שריפת גזם במטע ובכרם

 

 

<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/mekadmey_hashkaya.aspx">מקדמי השקיה</a>מקדמי השקיה
<a href="/shaham/shaham_subject/pesticide_records/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשומות חומרי הדברה ליצוא</a>רשומות חומרי הדברה ליצוא
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_market/Pages/default.aspx">רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי</a>רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/sherut_sade/Pages/atarim_sherut_sade.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום שירות שדה