• צמצום השימוש בתכשירי הדברה;
 • הוצאה משימוש של תכשירי הדברה יעילים;
 • הקטנה של טווח ימי ההמתנה של תכשירי ההדברה - מהיישום עד הקטיף;
 • הורדה של רמת שאריות חומרי הדברה בתוצרת המשווקת;
 • פיתוח תנגודת (של פגעים) כנגד תכשירי הדברה;
 • דרישות מחמירות של רשתות השיווק לקבלת תוצרת נקייה מפגעים ורמה נמוכה של שאריות חומרי ההדברה.

יעדים ומשימות בתחום הגנת הצומח  

 • הטמעת חקלאות ידידותית לסביבה ולאדם והפחתת השימוש בתכשירי הדברה;
 • הטמעת ממשק הדברה משולבת אצל החקלאים;
 • הכשרה של פקחי פגעים בכל ענפי הצומח;
 • הקמה וליווי של מיזמי הדברה משולבת ופיקוח פגעים בכל ענפי הצומח באזורים השונים;
 • לימוד והכרה של כל שיטות ההדברה ויישומם באופן מעשי בשטח החקלאי;
 • זיהוי והתמודדות עם נגעים חדשים;
 • שותפות במחקר ופיתוח (מו"פ) ובפרויקטים;
 • לימוד יחסי הגומלין בין השטחים החקלאיים ובין השטח האורבני, בהיבטים הקשורים בהגנת הצומח. 

משימות בתחום הגנת הצומח  

 • הדרכה פרטנית של המדריכים במחוזות משרד החקלאות;
 • לווי ועזרה למדריכי הגידול בכל ההיבטים הקשורים להגנת הצומח;
 • עריכת ניסויי שדה ותצפיות בתכשירי הדברה בשיתוף החברות המסחריות;
 • שיתוף פעולה עם השירותים להגנת הצומח ברישוי תכשירי הדברה;
 • עריכת קורסים בנושאי הגנת הצומח בכל ענפי הצומח;
 • עריכת ימי עיון וסיורים בנושאי הגנת הצומח;
 • כתיבת המלצות והוראות לעונה בתחום הגנת הצומח;
 • חידוש ועריכת חוברות להמלצות בהדברת פגעים בתחום הגנת הצומח;
 • ליווי של פקחי מזיקים אשר לוקחים חלק במיזמים של הדברה משולבת הנתמכת על ידי משרד החקלאות;
 • שיתוף פעולה בין מדריכי הגנת הצומח לחוקרים במכוני המחקר השונים.

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspxרשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה