• צמצום השימוש בתכשירי הדברה;
 • הוצאה משימוש של תכשירי הדברה יעילים;
 • הקטנה של טווח ימי ההמתנה של תכשירי ההדברה - מהיישום עד הקטיף;
 • הורדה של רמת שאריות חומרי הדברה בתוצרת המשווקת;
 • פיתוח תנגודת (של פגעים) כנגד תכשירי הדברה;
 • דרישות מחמירות של רשתות השיווק לקבלת תוצרת נקייה מפגעים ורמה נמוכה של שאריות חומרי ההדברה.

יעדים ומשימות בתחום הגנת הצומח  

 • הטמעת חקלאות ידידותית לסביבה ולאדם והפחתת השימוש בתכשירי הדברה;
 • הטמעת ממשק הדברה משולבת אצל החקלאים;
 • הכשרה של פקחי פגעים בכל ענפי הצומח;
 • הקמה וליווי של מיזמי הדברה משולבת ופיקוח פגעים בכל ענפי הצומח באזורים השונים;
 • לימוד והכרה של כל שיטות ההדברה ויישומם באופן מעשי בשטח החקלאי;
 • זיהוי והתמודדות עם נגעים חדשים;
 • שותפות במחקר ופיתוח (מו"פ) ובפרויקטים;
 • לימוד יחסי הגומלין בין השטחים החקלאיים ובין השטח האורבני, בהיבטים הקשורים בהגנת הצומח. 

משימות בתחום הגנת הצומח  

 • הדרכה פרטנית של המדריכים במחוזות משרד החקלאות;
 • לווי ועזרה למדריכי הגידול בכל ההיבטים הקשורים להגנת הצומח;
 • עריכת ניסויי שדה ותצפיות בתכשירי הדברה בשיתוף החברות המסחריות;
 • שיתוף פעולה עם השירותים להגנת הצומח ברישוי תכשירי הדברה;
 • עריכת קורסים בנושאי הגנת הצומח בכל ענפי הצומח;
 • עריכת ימי עיון וסיורים בנושאי הגנת הצומח;
 • כתיבת המלצות והוראות לעונה בתחום הגנת הצומח;
 • חידוש ועריכת חוברות להמלצות בהדברת פגעים בתחום הגנת הצומח;
 • ליווי של פקחי מזיקים אשר לוקחים חלק במיזמים של הדברה משולבת הנתמכת על ידי משרד החקלאות;
 • שיתוף פעולה בין מדריכי הגנת הצומח לחוקרים במכוני המחקר השונים.

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית