תחום מיכון וטכנולוגיה

 

 

 

יעדי התחום

קידום ופיתוח מיכון, טכנולוגיה ושיטות, תוך כדי הדרכה ברכישה והפעלה, של כלים וציוד בחקלאות ישראל, בתחום הצומח, בהתמקדות בייעול העבודה לשם הקטנת התלות בעובדים זרים, תוך הדרכה וסיוע גם למערכות משותפות, בין משקיות, להפעלת ציוד משוכלל, לייעול וחסכון בכוח אדם ובתשומות.

תחום המיכון פועל ומדריך בתחומים רבים הנגזרים מייעודו ויעדי המשרד והם: 

 • ייעול ושיפור המיכון והכנסת מכונות, ציוד ושיטות חדשות לייעול העבודה בחקלאות. הסיוע, לדוגמא, תרם להחדרת מיכון כמעט מלא של ענפים שלמים – צנוניות, גפן יין, ענף המשתלות ועוד.
 • ייעול השימוש בחומרי הדברה וכימיקלים בשיטות שונות לשם חסכון בתשומות, גהות העובדים ושמירה על איכות המוצר והסביבה. אנו מעבירים קורסים להסמכת רססים, ברמה בינלאומית, על פי דרישת רשתות השיווק בחו"ל, המסמיכה את החקלאים, ועוסקים בפיתוח טכנולוגיה ליישום חומרי הדברה וחומרי צמיחה באופן מתקדם.
 • קידום ענף בתי צמיחה בכל התחומים הטכנולוגיים של מבנים וכיסויים, אנרגיה, יישום חומרי הדברה, אמצעים לעבודה ועבודה בגובה ועוד, תוך שיתוף פעולה עם מכוני מחקר ואוניברסיטאות. פיתוח ויישום אביזרים ושיטות מתקדמות בבתי צמיחה לירקות, פרחים, מטעים ותבלינים לעזרת העובדים ובמערכות בקרת אקלים ובאמצעים להארכת תקופת הגידול בקיץ תוך פיתוח ובדיקת מצעים חדשים למזרון לח.
  אושרו תקנים ישראלים חדשים לכיסויים וחיפויים בחקלאות וכן פותחה ומתבססת החממה סינית וטכנולוגיה של מבנים אוגרי אנרגיה. ניתנת קדימות להקמת מערכות שינוע בחממות ואוטומציה.
 • הדרכה, לימוד והכרה של כלים וציוד בענף הגד"ש וירקות בשטח פתוח - טרקטורים מכונות ניידות, קומביינים לירקות, מזרעות, כלי עיבוד וכ"ו ומעקב אחר חדשים.
  הרחבת יישום עיבוד מינימאלי למטרת שימור הקרקע.
  יישום מערכות מחשוב ובקרה בגד"ש לטיפול נקודתי מדויק והקטנת עלויות, בטכנולוגיה של DGPS. בחינת מערכות ניהוג אוטומטי מונחה מערכות GPS ו GIS.
  הדרכה בגידול במינימום עיבוד, קידום המשך מציאת שיטות וציוד לשימור קרקע, בדיקת מזרעות ואלמנטים ל-0 עיבוד. בדיקת זני תפוחי אדמה הנכנסים לעומק לכיסוי טוב יותר ושמירה על הפקעות ועוד. הכנסת מיכון לאסיף ואריזה בשדה של ירקות עלים ודלועים כגון ארטישוק. הכנסת קומביינים להרמת איכות בירקות הגדלים בתוך האדמה.
 • פיתוח טכנולוגיות ומיכון והטמעתם כדי לאפשר לחקלאים עמידה בקריטריונים של איכות סביבה (טיפול בגזם חקלאי ובפסולות חקלאיות).
 • פיתוח מיכון לכל השלבים האגרוטכניים במטעים והדרים כולל איסוף, גיזום, ניעור, מיון ועוד.
 • יעוץ בתכנון בתי אריזה ומערכים לטיפול בתוצרת - תכנון בתי אריזה בהיבט מרכזי של ייעול העבודה התייעלות והחדרת חדשנות ועמידה בתקנים. פיתוח מקצועי, הטמעה וקידום של מיכון לטיפול בתוצרת ושיטות ומכונות לשמירה על איכות המוצר ובטיחות המוצר, כולל מערכי מיון ופיתוח, מעקב ויישום מערכות לשטיפה, ייבוש ומיון הטובות בעולם לענפי קישוט. שטיפת תוצרת חקלאית טרייה – התאמה לגידולים, ירקות תבלינים: מערכי אריזה ומילוי אוטומטיים וקומבינאטורים, פיתוח מכונה למיון ואגידה של תבלינים ירוקים ומיכון נוסף לחסכון בכוח אדם חקר תהליכי עבודה בגידולים שונים רובוטיקה בבתי אריזה.
 • מנהלה – התחום למיכון וטכנולוגיה עוסק, מתוקף מעמדו ומקצועיותו, במתן רישיונות יבוא למיכון וציוד חקלאי ובהמלצות למשרדי החקלאות והתחבורה במתן רישיונות לטרקטורים רגילים ותעשייתיים וטרקטורי משא ובמתן המלצות לאגפי המשרד בנושאים השייכים לתחום המיכון כפי שהוצגו לעיל.
  אנו שותפים בוועדות ומוסדות כגון ועדות תקינה במכון התקנים, ועדות יעוץ למדען על תכניות מחקר, ועדה לחסכון בכוח אדם, ועדה לגידולים חדשים, מנהלת ההשקעות, ויעוץ למשרדי ממשלה – התחבורה, תמ"ת ואיכות הסביבה.
מיכון וטכנולוגיה

 

 

אגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל מערכת פריסה וקיפול יריעות כיסוי של מנהרות נמוכות - שלב 3 – הפעלת אב טיפוסשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאימיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/maarechet_prisha_vekipul_yeriut_kisuie_shel_minharot_nemucot.aspxאגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל מערכת פריסה וקיפול יריעות כיסוי של מנהרות נמוכות - שלב 3 – הפעלת אב טיפוס21/11/2016 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca608
פיתוח מיתקון למיון עירית - המשך דגם2שירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pituach_mitkan_lemiun_irit_dgam2.aspxפיתוח מיתקון למיון עירית - המשך דגם221/11/2016 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca794
מצגות מיום עיון חקלאות מדייקתשירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיה;אגף ענפי שירותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentations_yomiyiun_precision_agriculture_2016.aspxמצגות מיום עיון חקלאות מדייקת17/04/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca826
יישום חומרי הדברה וכימיקלים בפרחים - חלק א'שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאימיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/ishum_chomeri_hadbara_prachim_part_a.aspxיישום חומרי הדברה וכימיקלים בפרחים - חלק א'10/09/2013 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca565

 

 

מדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקהמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/madrich_tzilum.aspxמדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקה05/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e456

 

 

רוני אמיררוני אמיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466774<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/רוני%20אמיר.jpg" width="132" style="BORDER:0px solid;" />רוני אמירמנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)03-9485350romir@shaham.moag.gov.il
נורית גורןנורית גורן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466750נורית גורןרכזת (רשיונות מיכון חקלאי)03-9485350mikun@shaham.moag.gov.il
הראל גרינבלטהראל גרינבלט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466779הראל גרינבלטמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)harelg@shaham.moag.gov.il
מיטב מאורמיטב מאור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466940מיטב מאורמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)Meitavm@moag.gov.il

 

 

הגשת בקשות ליבוא באמצעות טפסים מקוונים במערכת מסלו"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/import/Pages/maslul.aspxהגשת בקשות ליבוא באמצעות טפסים מקוונים במערכת מסלו"ל13/01/2018 22:00:00
הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspxהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר02/01/2018 22:00:00

 

 

קורס רססים, ינואר 2019שירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_2019.aspxקורס רססים, ינואר 201915/01/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc347

 

 

טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקבילמיכון וטכנולוגיה;יבוא ויצואhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Application_form_for_importing_new_tractors_with_parallel_imports.aspxטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקביל
טופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשיםמיכון וטכנולוגיה;יבוא ויצואhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Initial_Import_of_series_of_new_vehicles_classified_under_Category_T.aspxטופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשים
בקשה לרישיון יבוא מיכון חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/import_Machinery_agri.aspxבקשה לרישיון יבוא מיכון חקלאי
אישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשיבוא ויצואhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/ishur_lefi_tzav_yavu_hofshi_new.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי - ציוד חדשאישור לפי צו יבוא חפשי, התשס"ו_ 2006
בקשה לרישיון יבואיבוא ויצואhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/bakasha_le_rishayon_yavu1.aspxבקשה לרישיון יבואבקשה לרישיון יבוא

 

 

<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה

 

 

נוהל יבוא טרקטוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_traktorim.aspxנוהל יבוא טרקטורים06/12/2017 22:00:00