תחום שירות שדה

 

 

 

​תחום שירות שדה עוסק בהיבטים של: צריכת מים של הגידולים – קביעת לוחות השקיה, מדדי השקיה ובקרה על פי מדדים אקלימיים, קרקעיים וצמחיים;

דישון – קביעת מדדים להזנה מיטבית של הגידולים ביסודות ההזנה על פי צרכי הגידול, פוריות הקרקע וסוג מי ההשקיה;

בחירת דשנים – שילוב הדישון בהשקיה, דישון עלוותי, ממשקי תוספים אורגנים;

טכנולוגיה של השקיה ודישון – התאמת הטכנולוגיה לשיטות השקיה, לגידול, למקורות ולאיכות המים ולסוג הקרקע (מצע גידול), הפעלה ותחזוקה של ציוד ההשקיה והדישון;

השקיה במקורות מים שונים – התאמת משטר ההשקיה והדישון ביחס לאיכות המים (קולחין, מושבים, מליחים ומותפלים), תוך כדי מזעור הנזק לקרקע, לגידולים ולסביבה;

ייעוד הקרקע לגידולים – התאמת מחזור הגידולים וסוגי הגידולים בהתאם לסוג ואיכות הקרקע בחלקה, קביעת ממשקי השקיה ודישון ביחס לפוריות ואיכות הקרקע בחלקה, זיהוי ותיקון גורמי נזק (המלחה, איטום הקרקע, נגר עילי וסחף). 

יעדי הדרכה ומקצוע של אגף שירות השדה

  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה ליישום בר-קיימא של מים מאיכויות שונות המשמשים להשקיה (מים שפירים, מי קולחין, מים מליחים, מים מותפלים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה של השקיית גידולים במים שפירים בתנאי מחסור מתמשך;
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרה לשימוש בר-קיימא של הקרקע (כמצע גידול הקולט מים באיכויות שונות, חומרי הזנה לצמח ותוספים אורגנים ומצע גידול החשוף לממשקי עיבוד או אי-עיבוד שונים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשקים בני קיימא של הזנת הצמח וטיוב הקרקע (מינרלים ואורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת ממשק השקיה ודישון בגידולים חסויים (כמו גם מצע מנותק וכיסויי רשתות);
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (דישון מינרלי ותוספים אורגניים);
  • פיתוח מקצועי, הטמעה ובקרת הטיפול במוציאי המים כתלות באיכות המים המשמשת להשקיה;
  • בחינה ואפיון של טכנולוגיות ההשקיה והזנת הצמח (יישום חומרי הזנה מינרלים ואורגנים);
  • תיעוד ושימור המידע והידע הבין-דורי בתחום שירות השדה.
שירות שדה

 

 

המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018הדרים;שירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkaya_dishun_pardes_may_june2018.aspxהמלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1474
חוברת מקדמי השקיה ומנות מים למטעים נשיריםמידע לחקלאישירות שדה;מטעיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_mekadmey_hashkaya_2014.aspxחוברת מקדמי השקיה ומנות מים למטעים נשירים25/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca558
בפרדס, מרס-אפריל 2018שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהדרים;שירות שדה;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2018.aspxבפרדס, מרס-אפריל 201807/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1461
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברהשירות ההדרכה והמקצוע;פרחים;מידע לחקלאיתחום פרחים;שירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspxהנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברה03/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1431

 

 

 

 

אשר איזנקוטאשר איזנקוט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466731אשר איזנקוטמנהל תחום (שירות שדה)03-9485302aeizen@shaham.moag.gov.il
מאיה שניט אורלנדמאיה שניט אורלנד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466748מאיה שניט אורלנדמרכזת מקצועית בכירה (קולחים)03-9485315mayaor@shaham.moag.gov.il
מולי זקסמולי זקס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466762<img alt="" height="254" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/מולי%20זקס.jpg" width="202" style="BORDER:0px solid;" />מולי זקסמרכז מקצועי ראשי מטה (טכנולוגיה ומצעים מנותקים)03-9485303malyz@shaham.moag.gov.il
עודד פרידמןעודד פרידמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466893עודד פרידמןמדריך מחוזי (שירות שדה)08-9920999odedf@shaham.moag.gov.il

 

 

אפליקציה (יישומון) להשקיהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה28/05/2018 21:00:00

 

 

קורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקותשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותשירות שדהhttp://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_dishun_hashkaya_gidul_yerakot_2018.aspxקורס דישון והשקיה יעילים בגידול ירקות27/06/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc317

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/mekadmey_hashkaya.aspx">מקדמי השקיה</a>מקדמי השקיה
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/sherut_sade/Pages/atarim_sherut_sade.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום שירות שדה