1. טיפוח והשבחת דבורים לייצור דבש ולעמידות (סבילות) לאקרית הוורואה ולווירוסים הנלווים אליה;
  2. הדברת אקרית הוורואה בישראל, תוך התמקדות בתכשירים ידידותיים, באמצעים טכניים וביולוגיים ובהפחתת השימוש בתכשירים חריפים;
  3. הקטנת הפחת במכוורת כתוצאה ממחלת הנוזמה וממחלות ויראליות;
  4. השפעת שאריות תכשירי הדברה בכוורת על הדבורית; 
  5. שיפור ממשק ההזנה החלבונית של דבורי דבש;
  6. שיפור מרעה הדבורים בישראל;
  7. ייעול השימוש בדבורי דבש להאבקת גידולים חקלאיים;
  8. מעקב אחר התפשטות הדבורה הננסית (Apis florea) בישראל ובאזור (ירדן ומצרים).

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
תעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Russia_Belarus_Kazakhstan_Kyrgyzstan_Armenia.aspxתעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניה
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון