1. טיפוח והשבחת דבורים לייצור דבש ולעמידות (סבילות) לאקרית הוורואה ולווירוסים הנלווים אליה;
  2. הדברת אקרית הוורואה בישראל, תוך התמקדות בתכשירים ידידותיים, באמצעים טכניים וביולוגיים ובהפחתת השימוש בתכשירים חריפים;
  3. הקטנת הפחת במכוורת כתוצאה ממחלת הנוזמה וממחלות ויראליות;
  4. השפעת שאריות תכשירי הדברה בכוורת על הדבורית; 
  5. שיפור ממשק ההזנה החלבונית של דבורי דבש;
  6. שיפור מרעה הדבורים בישראל;
  7. ייעול השימוש בדבורי דבש להאבקת גידולים חקלאיים;
  8. מעקב אחר התפשטות הדבורה הננסית (Apis florea) בישראל ובאזור (ירדן ומצרים).

 

 

טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות
מפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Neglect_Dogs_oryehuda.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאות