תחום מדגה

 

 

 

תחום מדגה תומך בהדרכת המגדלים בכמה מסלולים:
1.  מפגש עם הדייגים בשטח;
2 . סיורים מקצועיים;
3 . ארגון מפגשים אזוריים וארציים;
4 . תוכניות מחקר על פי דרישות המגדלים;
5 . לימוד והדרכת ממשק גידול של מיני דגים חדשים;
6 . הכנת תוכנית ייצור שנתית והכנת פרוטוקולי גידול;
7 . סיור בשווקי הדגים והכוונה לייצור דגים איכותי;
8 . הכנת תוכנית השקעות בחווה;
9 . ארגון השתלמויות למגדלים;
10. קידום ענף דגי הנוי – טרופיים וקרים כאחד.
 
צוות מחלקת מדגה מונה כיום שני מדריכים העוסקים בנושאים שנאמרו לעיל. לכך יש להוסיף בשנים האחרונות סיוע לענף דגי הנוי בישראל, המהווה גם הוא חלק ממשפחת חקלאות המים בישראל. הקשר עם המגדלים הוא ישיר ורציף. שיטות ההדרכה השתכללו מאד עם התפתחות התקשורת האלקטרונית. טלפונים ניידים, מערכת מחשוב, אתרים באינטרנט. כל אלו מגבירים את הקשר ואת ההדרכה. ההדרכה כיום נוטה יותר ליצירת ידע במפגשים, ימי עיון, סיורים מקצועיים ואם צריך – גם בביקורים פרטניים במשקים.
מדגה

 

 

דיג ומדגה בישראלשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;דגיםמדגהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fishing_2015.aspxדיג ומדגה בישראל15/08/2015 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca413
חוברת תקצירים - כנס חקלאות המים בישראל, 2015שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;דגיםמדגהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_takzirim_kenes_megadli_dagim_2015.aspxחוברת תקצירים - כנס חקלאות המים בישראל, 201514/04/2015 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca561
מחירון לדגיגים מטעם ארגון מגדלי הדגים בישראל - 2015שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;דגיםמדגהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mechiron_dgigim_2015.aspxמחירון לדגיגים מטעם ארגון מגדלי הדגים בישראל - 201510/03/2015 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca631
השוואת מחירי דגים לשנים 2014-2013שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;דגיםמדגהhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaat_mechirim_shel_shivuk_dagim_2013_2014.aspxהשוואת מחירי דגים לשנים 2014-201319/01/2015 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca531

 

 

 

 

תומר בורובסקיתומר בורובסקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466792תומר בורובסקימרכז מקצועי ראשי (מדגה)03-9485304tomer.borobski@mail.huji.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="https://aquacultureinisrael.com/he/publications/fisheries-and-fishfarming-in-israel"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />דיג ומדגה בישראל</a>דיג ומדגה בישראל
<a href="/shaham/Unit/animal/midge/Pages/atarim_midge.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מדגה