תחום עופות

 

 

 

המערך המקצועי בענף העופות מורכב ממרכזים מקצועיים ראשיים (ממר"ים) במטה שירות ההדרכה והמקצוע בבית דגן, וממדריכים מחוזיים המוצבים בחמשת המחוזות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המחלקה לעופות מספקת שירותי ייעוץ בענפי הלול הבאים:

  • פטמים;
  • מטילות לביצי מאכל;
  • הודיים לבשר;
  • רבייה כבדה וקלה;
  • הדגרה;
  • גידול פרגיות;
  • ענפים חדשים כגון: שלווים, יונים, פסיונים;
  • ציוד ומבנים בענף הלול.

מדריכי המחלקה לעופות מעורבים בפיתוח המקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים וניסויי שדה ברחבי הארץ ובכך תורמים לקידום ענף העופות בארץ. מידי שנה מדריכי המחלקה לעופות מבצעים מחקרים וכ- 25 ניסויי שדה.

תחום בעלי כנף מארגן במשך השנה כ-24 ימי עיון מחוזיים בשלוחות הענף השונות. בנוסף, התחום מוציא לאור כשבעה דפונים בשנה למגדלים ועורך ניתוח השוואתי של ביצועי פטמים ב- 50% ממשק הפטם במדינה. למדריכים בתחום תרומה רבה בפרסום מאמרים מקצועיים בעיתונות הכתובה.

עופות

 

 

טיפול בלולי מטילות בין מדגריםשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/protokol_ltiful_blulim_2018.aspxטיפול בלולי מטילות בין מדגרים23/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1478
זבובים והדברתםשירות ההדרכה והמקצוע;דבורים;מידע לחקלאידבורים;עופותhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_musca_domestica_august_2017.aspxזבובים והדברתם18/09/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1339
תצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילותשירות ההדרכה והמקצוע;עופות;מידע לחקלאיעופותhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_musca_domestica_lul_ofot_2017.aspxתצפית להדברת זבוב הבית בלול מטילות23/08/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1401
חשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרטשירות ההדרכה והמקצוע;עופות;מידע לחקלאיעופותhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_ofot_july_2017.aspxחשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרט04/07/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1347

 

 

 

 

נבות חקלאינבות חקלאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466811נבות חקלאימנהל תחום (בעלי כנף)03-9485311navcha@shaham.moag.gov.il
חגית ארזיחגית ארזי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466897ארזי חגיתמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)050-6241517hagarz@shaham.moag.gov.il
אילן אריהאילן אריה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466726אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)03-9681451arilan@shaham.moag.gov.il
ישראל מסטבאוםישראל מסטבאום{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466736ישראל מסטבאוםמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פטמים ושיווק)04-6816100ismast@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/animal/ofot/Pages/atarim_ofot.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום העופות