שיפור  איכות התוצרת

• פיתוח מוצרים חדשים בביצי מאכל
• שיפור איכות הפטם

החדרת שיטות בקרת איכות בחקלאות  

​• קביעת פרוטוקולי גידול בכל השלוחות
• תיעוד הממשק על-ידי המגדל

אופטימיזציה כלכלית-מקצועית בכל השלוחות  

​•  בניית מודלים כלכליים תומכי קבלת החלטות
•  העמקת הסיכומים הכלכליים-מקצועיים

שיפור המיקרו אקלים והתאמתו לגזעים המודרניים  

​• פיתוח מבנים לאקלים סובטרופי
• שיפור מערכות האוורור במבנים
• שיפור מבנים ישנים

שמירת איכות הסביבה  

​• מניעת זיהום מי התהום
• מניעת ריחות ואבק בכל השלוחות
• פתרונות לבעיות זיהום סביבתי מלשלשת ורפד לולים פיתוח שיטה לאיסוף וכילוי פגרים באופן ידידותי לסביבה

רווחת בעלי חיים  

​• שיפור מערך הובלת הפטמים והמתנה במשחטה
• מעבר לגידול מטילות על רפד
• הגדלת שטח המחייה למטילה בכלובים
• שיפור תנאי הובלת אפרוחים
• איסוף פטמים בשיווק באמצעי ממוכן (קומביין)

שיפור הבטיחות הביולוגית למניעת הפצת המחלות  

​• שיפור אמצעי הסניטציה בכניסה לחווה
• פינוי פגרים בחווה באופן סדיר וממוכן
• פינוי לשלשת מלולי הטלה באופן ממוכן

 

 

משרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר מצריכת ביצי שליו הזהב יוסף אזולאי
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019