ייעול הייצור בשלוחות הלול השונות ביחסי סחר משתנים, תוך שמירה על הפריפריה

• ייצור ביחידות גדולות יותר במטילות לביצי מאכל תוך שמירה על המשק המשפחתי והפריפריה.
• יישום טכנולוגיות מתקדמות לחסכון בכוח אדם: בקרת אקלים, אוספי ביצים, איסוף זבל.

 שיפור איכות תוצרת הלול על-ידי ממשק מתאים והתאמה לדרישות הצרכן והשוק  

• ביצים: טריות, חופש, אומגה- ,3 אורגניות, מוצרי ביצים ובשר עוף מעובדים.
• שיפור ועידוד הצריכה של בשר הודיים.

שיפור תנאי השיכון ואחזקת עופות בהתאמה לדרישות איכות הסביבה ורווחת בעלי חיים  

​• טיפול בזבל, קומפוסטציה, אמוניה בלולים, בחינת סוגי ריפוד.
• צפיפות עופות, קיטום, הנשרה ידידותית, תנאי הובלה ושיווק פטמים.

התאמת ההדרכה לשינויים בענף הלול תוך קידום טכנולוגיות מתקדמות וניהול  

​• קורסים, ימי עיון, סרטים, אתר שירות ההדרכה והמקצוע, יישומים לאיסוף ועיבוד נתונים, הטמעת פרוטוקולי גידול בכל השלוחות והדרכה בשטח.

הידוק שיתוף הפעולה בין המחלקה לעופות בשירות ההדרכה והמקצוע לחקלאים ולמוסדות המחקר  

​• הדרכה והשתתפות בוועדות מקצועיות במסגרת מערכות אינטגרטיביות, סקציות בארגון המגדלים, מועצת הלול.
• שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר, לולי ניסוי אזוריים.

הגברת המודעות לבטיחות ביולוגית  

​ • שיתוף פעולה במסגרת משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים וגורמים אחרים בענף הלול בהקשר למחלות בכלל ושפעת העופות בפרט.
• הכנה, הפצה והטמעה של נהלים למניעת התפרצות המחלה (מדריך ללולן) 
• תקליטור: סרטון ומצגת למניעת שפעת העופות.
• ימי עיון.

בניית מודלים כלכליים - מקצועיים תומכי קבלת החלטות  

​• סיכומים מקצועיים וכלכליים בשלוחות השונות.
• מבחני גזעים בשלוחות השונות.
• ניתוח ביצועי פטמים בהתאם לסוגי מבנים

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
מפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Hashmadat_Beizim_North.aspxמפקחי משרד החקלאות השמידו כ- 3,000 ביצים שנחשפו לחומר הדברה והוחזקו ללא קירור, במושב אביבים בצפון הארץ, על המגדל נאסר לשווק ביצים עד להודעה חדשה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_Meat1.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כטון של בשר בקר ורבע טון שומן כבש שאינם ראויים למאכל ומקורם משטחי הרשות הפלשתינאית