אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

 

​אגף הפרחים הנו אחד מאגפי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

באגף 12 עובדים והוא  מחולק לשני תחומים (ענפים) תחום פרחים ותחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים.

מבנה האגף כולל מנהל אגף, מנהלי תחומים, ממ"רים [מרכז מקצועי ראשי] ומדריכים המוצבים במחוזות.

  • מנהל האגף אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד וארגוני המגדלים, משרדי ממשלה וכדומה. קביעת תוכניות עבודה, יעדי המחקר וההדרכה של האגף.
  • מנהלי התחומים הינם המנהלים המקצועיים בכל תחום. הם אחראים על קביעת יעדי המחקר וההדרכה בכל תחום, ריכוז צוותים מקצועיים וניהול מערכת ההדרכה והמחקר בשטח.
  • הממ"רים אחראים על נושאים מקצועיים ברמה רוחבית, הם מרכזים ועדות מקצועיות ועומדים בראש צוות מקצועי. המורכב ממדריכים אזוריים, חוקרים, אנשי מו"פ [מחקר ופיתוח] של חברות ושל המו"פים האזוריים, נציגי שולחנות מגדלים וחקלאים.
  • מדריכי המחוז נמצאים בקשר ישיר עם המגדלים ועוסקים בפיתוח מקצועי, מחקר והדרכה. כל מדריך הנו בעל אחריות מקצועית [רפרנט] למספר גידולים בהם הוא מתמחה ברמה ארצית.

עקב צמצום במספר המדריכים, עוסקים גם מנהלי התחומים והממ"רים בהדרכה שוטפת, בנוסף קיים בשנים האחרונות מעבר הדרגתי להדרכה ארצית, הדרכה קבוצתית באמצעות סיורים ימי עיון וקורסים. תחום הפרחים עוסק בכתיבה ופרסום הנחיות מקצועיות ומידע, אחת לרבעון מתפרסם עלון התחום ובו מידע מקצועי, ארגוני ומחקרי. 

פעילות האגף כוללת הפעלת ועדות מקצועיות בהם שותפים מדריכים מענפי שירות – שירות שדה, הגנת הצומח, מיכון וכמובן נציגי חוקרים ומגדלים.

מדיניות האגף הינה שילוב של פיתוח מקצועי והדרכה לכלל ציבור מגדלי הפרחים ואנשי הגינון בישראל תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי המחקר, הארגונים המקצועיים והמגדלים.

יעדים

אחת לשנתיים נקבעים יעדי האגף והתחומים בהתאם ליעדי המשרד. תוכנית העבודה הינה פועל יוצא של יעדי האגף והתחומים.

אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

הנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_yaarironi_2018.aspxהנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראל29/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1471
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016שנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/etizim_tkanim.aspxהגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 201629/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1472
צמחים לצדי דרכיםשירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Plants_Catalogue.aspxצמחים לצדי דרכים24/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1456
גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 2018שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נוי;גינון וגניםהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gan_botani_2018.aspxגנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 201817/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1452

 

 

איגרת - "שנת היער העירוני"שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Letter.aspxאיגרת - "שנת היער העירוני"28/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e419
מיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימותשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/The_Year_of_the_Urban_Forest.aspxמיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימות28/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e420
סיפורי עצים שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נוי;לחבק עץהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים 16/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e416
עלון ענף הפרחים מספר 22שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2210/03/2018 22:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf19

 

 

ישראל גלוןישראל גלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466740ישראל גלוןמנהל אגף א' (פרחים והנדסת הצומח)03-9485314isgalon@shaham.moag.gov.il
מירב חג'בימירב חג'בי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466801מירב חג'בירכזת לשכה03-9485315MeiravH@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/Unit/flowers/prahim/Pages/default.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום פרחים