תחום הנדסת הצומח

 

 

 

​תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים עוסק בפיתוח של חומר מקצועי, בפרסומו ובהדרכה על פי היעדים שיפורטו בהמשך. פיתוח חומר מקצועי מבוצע על ידי ניסויים, תצפיות, צוותים מקצועיים, כתיבת מפרטים ותחשיבים.

ההדרכה מתבצעת הן ברמה הארצית והקבוצתית - באמצעות ימי עיון, קורסים ופורומים של עמיתים והן ברמה פרטנית.

כמו כן, מפרסם התחום מידע מקצועי באמצעות חוברות, דפונים ומאמרים בעיתונים מקצועיים שונים.

בנוסף למעורבות בפיתוח חומר מקצועי והעברת הידע באמצעים שונים, התחום מעורב בכל המתרחש בענף הגינון בארץ ומקיים פעילות משותפת עם משרדי ממשלה נוספים (הגנת הסביבה, תמ"ת, פנים, שיכון, רווחה ועוד) וגופים ציבוריים דוגמת הארגון לגננות ולנוף, ג'ויינט ישראל, החברה להגנת הטבע ועוד.

התחום אחראי גם על ריכוז מועצת הגנים הבוטנים וכן על שלחן עגול לגינון קהילתי.

יעדי תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים

  1. פיתוח גנים "חסכניים במים". 
  2. קידום תחום גננות בת-קיימא. 
  3. קידום תחום הנוף הגבוה.
  4. עידוד הקמה ותחזוקה של שטחים פתוחים בנוף הכפרי והעירוני.
  5. התאמת מערכת ההדרכה לשינויים בענף הגינון במעבר מעבודה עצמית לעבודה קבלנית.
  6. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של הגננים באמצעות: מפרטים, תחשיבים, מחשוב ותקשורת.
  7. גינון קהילתי.
  8. קידום תחום הגנים הבוטניים בישראל. 

יעדי מחקר ופיתוח 

פיתוח שיטות בנות-קיימא לטיפוח ואחזקת שטחים פתוחים במרחבים הכפריים, האורבאניים וצדי דרכים. שיטות הכוללות בין השאר אמצעים לחיסכון במים, שימור וטיפוח הנוף הגבוה, התמודדות עם שינויי אקלים צפויים, שימור מגוון ביולוגי, ניהול מצאי שטחים ועוד.

הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 

 

פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהגינון וגני נוי;גינון וגניםתחום פרחים;הנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspxפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינה16/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1509
שימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםגינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shimush_bmaim_bginut_pratiut.aspxשימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפים15/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1496
פנקס כיס לגוזםשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspxפנקס כיס לגוזם14/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1494
תסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ambrosia_gannoy.aspxתסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיה03/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1493

 

 

המלצות עונתיות לגינהגינון וגני נוי;שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטניים;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/daf_meda_Community_Gardens.aspxהמלצות עונתיות לגינה06/10/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e472
סיכום מפגש ראשון - יער עירונישנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_1.aspxסיכום מפגש ראשון - יער עירוני08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e466
שומרים על היער העירוני באשקלוןשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yaar_ironi_Ashkelon.aspxשומרים על היער העירוני באשקלון08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e467
רשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/reshimat_rashuiot.aspxרשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"07/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e464

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466824יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים03-9485666yosyb@shaham.moag.gov.il
לילך רוביןלילך רובין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466797לילך רוביןמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)03-9485315lilachdo@walla.com
רונזה אמארהרונזה אמארה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466778<img alt="רונזה אמארה" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ronza_amara_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)03-9681444ronzaa@shaham.moag.gov.il

 

 

הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspxהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00

 

 

 

 

סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכההגנת עצים;שנת היער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_tzmachim_hashanim_bemaim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />צמחים חסכניים במים</a>צמחים חסכניים במים

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00