תחום הנדסת הצומח

 

 

הגנה על עציםhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=1הגנה על עצים

 

תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים עוסק בפיתוח של חומר מקצועי, בפרסומו ובהדרכה על פי היעדים שיפורטו בהמשך. פיתוח חומר מקצועי מבוצע על ידי ניסויים, תצפיות, צוותים מקצועיים, כתיבת מפרטים ותחשיבים.

ההדרכה מתבצעת הן ברמה הארצית והקבוצתית - באמצעות ימי עיון, קורסים ופורומים של עמיתים והן ברמה פרטנית.

כמו כן, מפרסם התחום מידע מקצועי באמצעות חוברות, דפונים ומאמרים בעיתונים מקצועיים שונים.

בנוסף למעורבות בפיתוח חומר מקצועי והעברת הידע באמצעים שונים, התחום מעורב בכל המתרחש בענף הגינון בארץ ומקיים פעילות משותפת עם משרדי ממשלה נוספים (הגנת הסביבה, תמ"ת, פנים, שיכון, רווחה ועוד) וגופים ציבוריים דוגמת הארגון לגננות ולנוף, ג'ויינט ישראל, החברה להגנת הטבע ועוד.

התחום אחראי גם על ריכוז מועצת הגנים הבוטנים וכן על שלחן עגול לגינון קהילתי.

יעדי תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים

  1. פיתוח גנים "חסכניים במים". 
  2. קידום תחום גננות בת-קיימא. 
  3. קידום תחום הנוף הגבוה.
  4. עידוד הקמה ותחזוקה של שטחים פתוחים בנוף הכפרי והעירוני.
  5. התאמת מערכת ההדרכה לשינויים בענף הגינון במעבר מעבודה עצמית לעבודה קבלנית.
  6. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של הגננים באמצעות: מפרטים, תחשיבים, מחשוב ותקשורת.
  7. גינון קהילתי.
  8. קידום תחום הגנים הבוטניים בישראל. 

יעדי מחקר ופיתוח 

פיתוח שיטות בנות-קיימא לטיפוח ואחזקת שטחים פתוחים במרחבים הכפריים, האורבאניים וצדי דרכים. שיטות הכוללות בין השאר אמצעים לחיסכון במים, שימור וטיפוח הנוף הגבוה, התמודדות עם שינויי אקלים צפויים, שימור מגוון ביולוגי, ניהול מצאי שטחים ועוד.

הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 

 

שימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםגינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shimush_bmaim_bginut_pratiut.aspxשימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפים15/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1496
פנקס כיס לגוזםשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspxפנקס כיס לגוזם14/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1494
תסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ambrosia_gannoy.aspxתסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיה03/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1493
הנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_yaarironi_2018.aspxהנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראל29/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1471

 

 

סיכום מפגש ראשון - יער עירונישנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_1.aspxסיכום מפגש ראשון - יער עירוני08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e466
שומרים על היער העירוני באשקלוןשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yaar_ironi_Ashkelon.aspxשומרים על היער העירוני באשקלון08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e467
רשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/reshimat_rashuiot.aspxרשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"07/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e464
מפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mifrat.aspxמפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייה09/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e458

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466824יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים03-9485666yosyb@shaham.moag.gov.il
רונזה אמארהרונזה אמארה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466778<img alt="רונזה אמארה" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ronza_amara_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)03-9681444ronzaa@shaham.moag.gov.il

 

 

הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspxהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00

 

 

השתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 2שנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_2.aspxהשתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 208/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc335
קורס גינון בר קיימא ויער עירונישירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוני;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_ginun_barkayma_2018.aspxקורס גינון בר קיימא ויער עירוני07/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc328

 

 

סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכההגנת עצים;שנת היער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00