תחום הנדסת הצומח

 

 

הגנה על עציםhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=1הגנה על עצים

 

תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים עוסק בפיתוח של חומר מקצועי, בפרסומו ובהדרכה על פי היעדים שיפורטו בהמשך. פיתוח חומר מקצועי מבוצע על ידי ניסויים, תצפיות, צוותים מקצועיים, כתיבת מפרטים ותחשיבים.

ההדרכה מתבצעת הן ברמה הארצית והקבוצתית - באמצעות ימי עיון, קורסים ופורומים של עמיתים והן ברמה פרטנית.

כמו כן, מפרסם התחום מידע מקצועי באמצעות חוברות, דפונים ומאמרים בעיתונים מקצועיים שונים.

בנוסף למעורבות בפיתוח חומר מקצועי והעברת הידע באמצעים שונים, התחום מעורב בכל המתרחש בענף הגינון בארץ ומקיים פעילות משותפת עם משרדי ממשלה נוספים (הגנת הסביבה, תמ"ת, פנים, שיכון, רווחה ועוד) וגופים ציבוריים דוגמת הארגון לגננות ולנוף, ג'ויינט ישראל, החברה להגנת הטבע ועוד.

התחום אחראי גם על ריכוז מועצת הגנים הבוטנים וכן על שלחן עגול לגינון קהילתי.

יעדי תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים

  1. פיתוח גנים "חסכניים במים". 
  2. קידום תחום גננות בת-קיימא. 
  3. קידום תחום הנוף הגבוה.
  4. עידוד הקמה ותחזוקה של שטחים פתוחים בנוף הכפרי והעירוני.
  5. התאמת מערכת ההדרכה לשינויים בענף הגינון במעבר מעבודה עצמית לעבודה קבלנית.
  6. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של הגננים באמצעות: מפרטים, תחשיבים, מחשוב ותקשורת.
  7. גינון קהילתי.
  8. קידום תחום הגנים הבוטניים בישראל. 

יעדי מחקר ופיתוח 

פיתוח שיטות בנות-קיימא לטיפוח ואחזקת שטחים פתוחים במרחבים הכפריים, האורבאניים וצדי דרכים. שיטות הכוללות בין השאר אמצעים לחיסכון במים, שימור וטיפוח הנוף הגבוה, התמודדות עם שינויי אקלים צפויים, שימור מגוון ביולוגי, ניהול מצאי שטחים ועוד.

הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 

 

הנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראלשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_yaarironi_2018.aspxהנוף הגבוה בישראל - חזון היער העירוני בישראל29/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1471
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016שנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/etizim_tkanim.aspxהגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 201629/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1472
צמחים לצדי דרכיםשירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Plants_Catalogue.aspxצמחים לצדי דרכים24/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1456
גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 2018שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נוי;גינון וגניםהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gan_botani_2018.aspxגנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 201817/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1452

 

 

מפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mifrat.aspxמפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייה09/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e458
סיכום פגישה על מיזם יער עירונישנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_meeting_urban_forest.aspxסיכום פגישה על מיזם יער עירוני28/05/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e454
מיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימותשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/The_Year_of_the_Urban_Forest.aspxמיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימות28/05/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e420
איגרת - "שנת היער העירוני"שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Letter.aspxאיגרת - "שנת היער העירוני"28/04/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e419

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466824יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים03-9485666yosyb@shaham.moag.gov.il
רונזה אמארהרונזה אמארה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466778<img alt="רונזה אמארה" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ronza_amara_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)03-9681444ronzaa@shaham.moag.gov.il

 

 

הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspxהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00

 

 

 

 

סקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכההגנת עצים;שנת היער העירוניhttp://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/seker_etzim_bogrim.aspxסקר עצים בוגרים - דף איסוף מידע והערכהסקר עצים בוגרים, דף איסוף מידע והערכה, רישום עצים והגנה עליהם

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני