תחום פרחים

 

 

 

​במסגרת תחום הפרחים הוקמה בפברואר 2011 מינהלת אגף הפרחים. במינהלת נציגים של מגדלים, יצואנים ומערכת ההדרכה והיא פתוחה לכלל המגדלים החוקרים והציבור. המינהלת עוסקת בניהול הענף, בקביעת מדיניות ובקידום בעיות מקצועיות וניהוליות של ענף הפרחים בישראל.  בנוסף קיימת הנהלת ענף, בה נציגי חוקרים, מדריכים ומגדלים. המינהלת עוסקת בקידום יעדי מחקר ומקצוע בענף. 

צוות תחום הפרחים

אליעזר שפיגל, ראש תחום פרחים

דבי וולפסון, ממ"ר הדרכה וסחלבים; פיני שניר, ממ"ר גיאופיטים; יאיר נשרי, ממ"ר פרח קטוף;

מדריכים במחוזות:

יחיאל שטיינמץ – מחוז גליל גולן, עמקים

שרה גוטמן, יאיר תמרי – מחוז מרכז

שוש ויצמן – מחוז נגב לכיש

אביב לוי - מחוז השפלה וההר

יעדי מחקר ופיתוח לתחום הפרחים  2014

פיתוח וטיפוח מוצרי נוי חדשים ורווחים על פי דרישות השוק.

שפור איכות המוצר במהלך הגידול, האחסון והובלה.

ייצור בר-קיימא, לפי סטנדרטים מקומיים ובין לאומיים.

תחום פרחים

 

 

הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Soil_disinfection_prachim_2018.aspxהנחיות לעונה למגדלי הפרחים17/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1483
ריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_ruscus_hatzor_2016.aspxריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפים29/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1479
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברהשירות ההדרכה והמקצוע;פרחים;מידע לחקלאיתחום פרחים;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspxהנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברה03/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1431
ניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)פרחים;מידע לחקלאי;שירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומח;תחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sicum_Nisui_Ruscus.aspxניסוי: הדברת יתוש העפצים של הרוסקוס (.Macrolabis sp)03/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1432

 

 

נתוני גידול פרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspxנתוני גידול פרחים06/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e463
עלון ענף הפרחים מספר 22שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2210/03/2018 22:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf19
עלון ענף הפרחים מספר 21פרחים;מידע לחקלאי;שירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_21.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2111/11/2017 22:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf18
עלון ענף הפרחים מספר 20פרחים;מידע לחקלאיתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_20.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2028/02/2017 22:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf12

 

 

אליעזר שפיגלאליעזר שפיגל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466763<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/eliezer_spiegel.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אליעזר שפיגלמנהל תחום (פרחים)03-9485318elispi@shaham.moag.gov.il
אביב לויאביב לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466737<img alt="אביב לוי" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/aviv_levi_2.jpg" width="151" style="BORDER:0px solid;" />אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)03-9485646AvivL-SHA@shaham.moag.gov.il
דובי וולפסוןדובי וולפסון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466759<img alt="" height="281" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/דובי%20וולפסון.jpg" width="202" style="BORDER:0px solid;" />דובי וולפסוןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סחלבים ושתלנות)03-9485649dwolfson@shaham.moag.gov.il
פנחס שנירפנחס שניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466825פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)03-9485666psnir@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר פרחים</a>מאגר פרחים
<a href="/shaham/Unit/flowers/prahim/Pages/default.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום פרחים

 

 

נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_prahim_kishut.aspxנוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט16/01/2018 22:00:00
נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_zanim_hadashim_prahim.aspxנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים16/01/2018 22:00:00