הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

 

שירות ההדרכה והמקצוע או בשמו המקוצר: שה"מ, שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנו ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות. הארגון מנוהל על ידי מנהל הנעזר בסגן מנהל למקצוע, העובדים תחתיהם מאורגנים באגפים, בתחומים ובצוותים. 

תפעול שירות ההדרכה והמקצוע בניהול המרכזי

במהלך שנות קיומה עברה מערכת ההדרכה בישראל תהפוכות רבות כדי להתאימה באופן המיטבי לתנאים המשתנים בחקלאות.

בשנים 2008 ו- 2009 שונה המבנה הארגוני של שירות ההדרכה והמקצוע, כאשר ברקע עמד הקיצוץ בתקנים, השאיפה להתייעלות וצמצום מוטת הניהול - אוחדו מחלקות, הוקמו אגפים ותחומים לשירות כלל ענפי החקלאות, ונדרש להביא לידי יישום וביצוע את המסקנות של הוועדה הציבורית בראשות המדען הראשי שהגישה את המלצותיה לשר החקלאות ופיתוח הכפר ביוני 2008.
בהמלצות אלה נקבעה השיטה שלפיה יפעל שירות ההדרכה והמקצוע  בשנים הקרובות, בהתבסס על 150 עובדים, כפי שהוסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, תוך היערכות לקליטת עובדים חדשים כדי לשמור על כוח מקצועי רענן.
 
מצבת העובדים החדשה שהתבססה על 150 עובדים במטה ובמחוזות לא גרעה במאומה מהיקף ואופן הביצוע, שאין להם תחליף במערכת החקלאית, ומהיכולת לפעול ולתת מענה לצורכי החקלאות באופן יעיל וטוב ביותר, אך עדיין חייבה חשיבה לניהול מרכזי ויעיל.

בעקבות התמחות החקלאים והתמקצעותם בגידולים המובילים ופריסת הגידולים בכל חלקי הארץ נדרש המעבר לשיטת ניהול מרכזי שתאפשר גמישות ניהולית על ידי הפעלת המדריכים מהמטה. שיטה זו מקנה שליטה מקצועית ראשית על ידי מנהל האגף המקצועי והנהלת שירות ההדרכה והמקצוע.
הגמישות הניהולית במעבר לניהול המרכזי מאפשרת מתן תשובות בזמן אמת, תוך אפשרות לניוד העובדים ועבודה מרחבית וארצית על ידי כל המדריכים. הניהול המרכזי מאפשר את חיזוק הפיתוח המקצועי והבקרה עליו. שיטה זו מחברת את כל הכוחות המקצועיים ומשלבת אותם יחדיו בפעילויות המקצועיות, וכך מתאפשר קיומה של מערכת הדרכה יעילה המציעה פתרונות טובים יותר לחקלאים.

הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

תחשיב אתרוג, ינואר 2018שירות ההדרכה והמקצוע;הדרים;תחשיבכלכלת הייצור;הדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_etrog_2017.aspxתחשיב אתרוג, ינואר 201818/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1439
תחשיב ולנסיה, ינואר 2018שירות ההדרכה והמקצוע;תחשיב;הדריםכלכלת הייצור;הדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_valencia_2018.aspxתחשיב ולנסיה, ינואר 201818/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1485
תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 2018תחשיב;שירות ההדרכה והמקצוע;מטעיםכלכלת הייצור;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_t_2018.aspxתחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 201812/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1482
תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 2018תחשיב;הדרים;שירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצור;הדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_aduma_2018.aspxתחשיב אשכולית אדומה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1429

 

 

 

 

חנן בזקחנן בזק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466777<img alt="חנן בזק" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/hanan_bazak_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />חנן בזקמנהל שירות ההדרכה והמקצוע03-9485346bord@shaham.moag.gov.il
שמואל גרוסשמואל גרוס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466849שמואל גרוססגן מנהל שה"מ (הדרכה ומקצוע)03-9485345shgros@shaham.moag.gov.il
יעל אביטליעל אביטל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466871<img alt="יעל אביטל" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yael_avital.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יעל אביטלרכזת לשכה בכירה03-9485345yaelav@moag.gov.il
ריקי מואבריקי מואב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466831ריקי מואבממונה (אירועים תערוכות ופרויקטים)03-9485305rikim@moag.gov.il

 

 

בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2018https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RFI_mehkarim_shaham_2018.aspxבקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 201807/08/2018 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/Pages/keren_mehkarim.aspx">קרן מחקרי שה"מ</a>קרן מחקרי שה"מ
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים