כלכלת הייצור

 

 

 

תחום כלכלת הייצור עוסק בנושאי כלכלה וניהול במטרה לסייע לחקלאים, לאירגוני חקלאים וכן לגופים נוספים, ממשלתיים ואחרים.
 
תחומי הפעולה העיקריים של התחום הם:
• בחינה כלכלית של גידולים, ענפים, וטכנולוגיות שונות בחקלאות
• ייעוץ בבעיות כלכליות כגון כדאיות נטיעה/עקירה/שינטוע, כדאיות רכישה/החלפה של ציוד, תכנון ליניארי.
• הרחבת השימוש בתוכנות ומערכות מידע בניהול. הפעילות העיקרית בנושא זה היא הפצה ותמיכה של "מעיין" – תוכנה לניהול המיועדת לעזור לחקלאי באיסוף מידע המשקי ובקבלת החלטות כלכליות וניהוליות. התוכנה נכתבה על ידי אבי סלמון, מדריך כלכלת הייצור בקריית שמונה.
• הכנת תחשיבים - המחלקה עורכת תחשיבים בגידולים שונים. התחשיבים מתפרסמים בחוברות שמוציאה המחלקה מעת לעת ובאתר האינטרנט. התחשיבים נערכים בשיתוף עם המדריכים המקצועיים של שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ). בהיותם מבוססים על ידע כלכלי – מקצועי ואובייקטיבי, יש לתחשיבים שימוש רב בסקטור החקלאי ומחוצה לו.
• מתן הרצאות בכלכלה בקורסים וימי עיון שונים.
 
יעדי הדרכה ומקצוע מרכזיים
1. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של החקלאים
2. בחינה כלכלית של גידולים, ענפים, וטכנולוגיות שונות בחקלאות.
3. הערכות למצבים משתנים של המרחב הכפרי.
4. תמיכה בקבלת החלטות, וליווי כלכלי לפעילות מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ) ועובדי המשרד.
5. הכנה ופרסום תחשיבים לגידולים.
6. פיתוח ותמיכה במשתמשים של תוכנת מעין (תוכנה לניהול משק/ענף חקלאי)
7. הטמעת טכנולוגיות מחשוב ותקשורת, פנים וחוץ אירגוניים בשירות ההדרכה והמקצוע שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ).
8. פיתוח אתר שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ), וקידום השימוש בו.
9. ייזום ועריכת השתלמויות לחקלאים בנושא כלכלה ניהול ומידע. 
כלכלת הייצור

 

 

תחשיב ליצ'י מאוריציוס, ינואר 2018תחשיב;שירות ההדרכה והמקצועמטעים;כלכלת הייצורhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lychee_mauritius_january_2018.aspxתחשיב ליצ'י מאוריציוס, ינואר 201803/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1446
תחשיב מנגו קיט, ינואר 2018תחשיב;שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאימטעים;כלכלת הייצורhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mango_kit_january_2018.aspxתחשיב מנגו קיט, ינואר 201803/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1448
תחשיב מנגו 'שלי', ינואר 2018תחשיב;שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאימטעים;כלכלת הייצורhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mango_shelly_january_2018.aspxתחשיב מנגו 'שלי', ינואר 201803/02/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1449
תחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 2018תחשיב;שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;מטעים;אבוקדוכלכלת הייצור;מטעיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/avocado_ettinger_january_2018.aspxתחשיב אבוקדו אטינגר, ינואר 201830/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1443

 

 

 

 

ברכה גלברכה גל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466741ברכה גלמנהל תחום (כלכלת הייצור)03-9485349bragal@shaham.moag.gov.il
אברהם סלמוןאברהם סלמון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466739<img alt="אבי סלמון" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/אבי_סלמון.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אברהם סלמוןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)04-6816100avisal@shaham.moag.gov.il
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחברי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466865ופא דיאבאת שחברימדריכה מחוזית ורפרנטית (כלכלת היצור)03-9485653Wafas@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים