כלכלת הייצור

 

 

 

תחום כלכלת הייצור עוסק בנושאי כלכלה וניהול במטרה לסייע לחקלאים, לאירגוני חקלאים וכן לגופים נוספים, ממשלתיים ואחרים.
 
תחומי הפעולה העיקריים של התחום הם:
• בחינה כלכלית של גידולים, ענפים, וטכנולוגיות שונות בחקלאות
• ייעוץ בבעיות כלכליות כגון כדאיות נטיעה/עקירה/שינטוע, כדאיות רכישה/החלפה של ציוד, תכנון ליניארי.
• הרחבת השימוש בתוכנות ומערכות מידע בניהול. הפעילות העיקרית בנושא זה היא הפצה ותמיכה של "מעיין" – תוכנה לניהול המיועדת לעזור לחקלאי באיסוף מידע המשקי ובקבלת החלטות כלכליות וניהוליות. התוכנה נכתבה על ידי אבי סלמון, מדריך כלכלת הייצור בקריית שמונה.
• הכנת תחשיבים - המחלקה עורכת תחשיבים בגידולים שונים. התחשיבים מתפרסמים בחוברות שמוציאה המחלקה מעת לעת ובאתר האינטרנט. התחשיבים נערכים בשיתוף עם המדריכים המקצועיים של שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ). בהיותם מבוססים על ידע כלכלי – מקצועי ואובייקטיבי, יש לתחשיבים שימוש רב בסקטור החקלאי ומחוצה לו.
• מתן הרצאות בכלכלה בקורסים וימי עיון שונים.
 
יעדי הדרכה ומקצוע מרכזיים
1. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של החקלאים
2. בחינה כלכלית של גידולים, ענפים, וטכנולוגיות שונות בחקלאות.
3. הערכות למצבים משתנים של המרחב הכפרי.
4. תמיכה בקבלת החלטות, וליווי כלכלי לפעילות מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ) ועובדי המשרד.
5. הכנה ופרסום תחשיבים לגידולים.
6. פיתוח ותמיכה במשתמשים של תוכנת מעין (תוכנה לניהול משק/ענף חקלאי)
7. הטמעת טכנולוגיות מחשוב ותקשורת, פנים וחוץ אירגוניים בשירות ההדרכה והמקצוע שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ).
8. פיתוח אתר שירות ההדרכה והמקצוע (שה”מ), וקידום השימוש בו.
9. ייזום ועריכת השתלמויות לחקלאים בנושא כלכלה ניהול ומידע. 
כלכלת הייצור

 

 

תובנות מסיכום עונת כרם יין 2019שירות ההדרכה והמקצוע;מטעיםמטעים;כלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tovanot.aspxתובנות מסיכום עונת כרם יין 201907/09/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1606
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב;מטעיםכלכלת הייצור;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspxתחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1584
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב;ירקותכלכלת הייצור;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspxתחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1585
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב;ירקותכלכלת הייצור;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspxתחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1586

 

 

'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאישירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnaat_maayan.aspx'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאי23/03/2019 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e488
אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017שירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/atalas_haklaut.aspxאטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 201706/10/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e471

 

 

ברכה גלברכה גל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466741ברכה גלמנהל תחום (כלכלת הייצור)03-9485349bragal@shaham.moag.gov.il
אברהם סלמוןאברהם סלמון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466739<img alt="אבי סלמון" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/אבי_סלמון.jpg" style="BORDER:0px solid;" />אברהם סלמוןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)04-6816100avisal@shaham.moag.gov.il
פלאח ראיףפלאח ראיף{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461761פלאח ראיףמדריך מחוזי (כלכלת הייצור)בית דגן03-9681442raeff@shaham.moag.gov.il
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחברי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466865ופא דיאבאת שחברימדריכה מחוזית ורפרנטית (כלכלת היצור)03-9485653Wafas@moag.gov.il

 

 

 

 

סדנה בכלכלהשירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sadnaa_calcala_mahoz_merkaz.aspxסדנה בכלכלה13/11/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc410

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים