הדרים

 

 

 

בתחום ההדרים חמישה מדריכים העוסקים בהדרכה  של 192,000 דונם הדרים בכל חלקי הארץ. תפקידם של מדריכי ההדרים להדריך את הפרדסנים בהדרכה ישירה, בקורסים, ימי עיון, סיורים ופעולות קבוצתיות . מדריך ההדרים לומד את הבעיות באזור שבתחום אחריותו ופועל לפתור אותן על ידי עריכת ניסויים ותצפיות. כמו כן למדריך תפקיד חשוב בהעברת ידע מהמחקר ומאזורי גידול אחרים  למודרכים שלו.
 
מדריכי ההדרים מתמקדים ביעדי העבודה הבאים:
  1. פיתוח זנים חדשים ורווחיים יותר, לימוד תכונותיהם והטיפולים האגרוטכניים המתאימים, שיניבו את ההכנסה המרבית מזנים אלה.
  2. שיפור איכות הפרי, הגדלת ממדי הפרי, הפחתת פגמים - יעד זה יושג על ידי שימוש בשיטות אגרוטכניות משופרות, טיפולים במווסתי צמיחה וחומרי הזנה.
  3. שיפור וייעול ההשקיה, חיסכון במים - היעד יושג על ידי שימוש בשיטות משוכללות של בקרה על צריכת המים. המטרה לספק את מנת המים המדויקת, למנוע בזבוז, ועם זאת, לשמור על קבלת יבול מתאים ופרי איכותי.
  4. ייעול ושיפור המיכון לחיסכון בכוח אדם - הכנסה והדרכה לשימוש באמצעי מיכון שיביאו לצמצום בכוח אדם.
  5. הפחתת השימוש בחומרי הדברה - בשנים האחרונות גובר הביקוש של חלק ניכר מהקניינים לפירות שלא טופלו בחומרי הדברה או שקיבלו טיפול מינימלי בחומרי הדברה. עלינו לספק ביקוש זה. כמו כן, יש למנוע שימוש מיותר בחומרי הדברה כדי למנוע את "שבירתם" של התכשירים. יעד זה יושג על ידי ניטור מדויק של הפגעים והדרכה למתן ריסוס רק בעת הצורך ובחומרים בררניים ככל האפשר.
  6. שיפור חומר הריבוי.
הדרים

 

 

המלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים, מאי-יולי 2018שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mevastey_smicha_hadarim_may_july2018.aspxהמלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים, מאי-יולי 201801/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1475
בפרדס, מאי-יוני 2018שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדריםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2018.aspxבפרדס, מאי-יוני 201830/04/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1473
בפרדס, מרס-אפריל 2018שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהדרים;שירות שדה;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2018.aspxבפרדס, מרס-אפריל 201807/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1461
תחשיב אשכולית לבנה בכירה, דצמבר 2017שירות ההדרכה והמקצוע;הדרים;תחשיבכלכלת הייצור;הדריםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_b_december_2017.aspxתחשיב אשכולית לבנה בכירה, דצמבר 201723/01/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1438

 

 

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466815<img alt="ניצן רוטמן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/nitzan_rotman_3.jpg" width="117" style="BORDER:0px solid;" />ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)04-6816100nitrot@shaham.moag.gov.il
ניצן סנשניצן סנש{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466923ניצן סנשמדריך מחוזי (הדרים - מטעים)04-6816105nitzan426f@shaham.moag.gov.il
עינת גרזוןעינת גרזון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466761עינת גרזוןמדריכה מחוזית (הדרים)03-9681467einatg@shaham.moag.gov.il
שלום שמואלישלום שמואלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466766<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/shlom_shmueli.jpg" width="120" style="BORDER:0px solid;" />שלום שמואלימדריך מחוזי ורפרנט בכיר (פומלות)04-6489101shmush@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים