אגף ירקות

 

 

 

ענף הירקות נאמד בכ-550 אלף דונם והוא כולל מגוון רחב של גידולים בשטח פתוח, בתנאים מוגנים בבתי צמיחה או בבתי רשת, הפרוסים בכל האזורים ועל פני כל העונות, דבר המאפשר ייצור ירקות במהלך השנה כולה ללא הפסק. בשנת 2011 מוערך היקף ייצור הירקות בכ-2.2  מיליון טון המיועדים לצריכה טרייה בשוק המקומי, לעיבוד תעשייתי וליצוא של תוצרת טרייה לאירופה ולארה"ב. ערך היצור של הירקות, כ-6.4 מיליארד ₪ והוא מהווה כ-36 אחוז מערך היצור של כלל ענפי הצומח.

קיימת מגמה של עלייה קלה בהיקפי הייצור לשוק המקומי; גם בייצור ליצוא חלה עלייה קלה בשנתיים האחרונות ולגבי הייצור של ירקות לעיבוד תעשייתי היקף היצור דומה בשלשת השנים האחרונות.

הדרכה

הוחלט על מבנה חדש לאגף ירקות שיכלול שני תחומים: תחום ירקות מוגנים גידולי עלים ותבלינים ותחום ירקות לתעשייה ושטחים פתוחים. המבנה החדש יכנס לתוקף עם מינוי מנהל תחום נוסף באגף בעוד כשלשה חודשים. 

באגף הירקות היום, 15 עובדים (מתוכם אחד בחצי משרה) בתפקידים הבאים: מנהל אגף, מנהל תחום, רכזת הדרכה ו- 11 מדריכים. תשעה מדריכים מתמחים בגידול או בכמה גידולים כפי שמפורט בטבלת פריסת ההדרכה ומשמשים כרפרנטים לגידול בכל הארץ. מנהל האגף ומנהל התחום עוסקים בנוסף לתפקידם גם בהדרכה ובפיתוח מקצועי של הגידולים בהם הם מתמחים. 

כל מדריכי האגף והמנהלים עוסקים הן בהדרכה פרטנית והן בפיתוח מקצועי. 

ההדרכה נעשית בניהול מרכזי והמדריכים שאינם רפרנטים ארציים מדריכים גם הם במספר אזורים בארץ. 

לאגף הירקות מסופחים מקצועית גם ארבעה מדריכים הממומנים על ידי מועצת הצמחים. מדריכי המועצה לעת עתה לא השתלבו במסגרת היועצים הפרטים מלבד עובד אחד. מדריכי המועצה משובצים באזורים בהם חסרים מדריכים והם משולבים מקצועית עם מדריכי האגף ועוסקים בהדרכה פרטנית וגם בפיתוח מקצועי.

פורומים מקצועיים –נתמנה באגף מרכז מקצועי ראשי (ממ"ר) לגידול בתנאים מוגנים, שתפקידו לטפל בנושאים רוחביים הקשורים בגידול בתנאים מוגנים. הוקם פורום בתי צמיחה הכולל מדריכים אנשי מחקר ופיתוח וחוקרים, וזה בנוסף לפורום הגנת הצומח  שהוקם ופועל יחד עם מדריכי הגנת הצומח.  

הפורומים המקצועיים הוקמו על מנת לחזק את הרמה המקצועית של המדריכים וזאת בנוסף להשתלמויות מקצועיות, ימי עיון וקורסים מתאימים.

אגף ירקות

 

 

הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיירקות בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Soil_disinfection_prachim_2018.aspxהנחיות לעונה למגדלי הפרחים17/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1483
מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשורשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_cruvit_2017.aspxמבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1477
שיטות יישום קונדור/אגרוצלון (1,3 DICHLOROPROPENE) להדברת נמוטודות בגידול חסהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_methods_for_implementing_Condor_lettuce.aspxשיטות יישום קונדור/אגרוצלון (1,3 DICHLOROPROPENE) להדברת נמוטודות בגידול חסה13/05/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1476
התרעה מפני מחלות נבילה בעגבניותשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mahalat_nevila_bagvania_2018.aspxהתרעה מפני מחלות נבילה בעגבניות06/03/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1459

 

 

קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019ירקות;שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspxקול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 201906/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e457

 

 

שמשון עומרשמשון עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466843שמשון עומרמנהל אגף א' (ירקות)03-9485320itiev@shaham.moag.gov.il
בת שבע בדוחבת שבע בדוח{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466899בת שבע בדוחמרכז בכיר (הדרכה)03-9485919batsheva@moag.gov.il
הילה מלכההילה מלכה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466783הילה מלכהרכזת לשכה א'03-9485321hilmal@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Unit/yerakot/yerakot_shtahim_ptuhim/Pages/atar_yerakot_openspaces.aspx" title="אתרים נבחרים ">atar_yerakot_openspaces.aspx</a>אתרים נבחרים בתחום ירקות