תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

רשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזרשירות ההדרכה והמקצוע;תכשירי הדברהירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_gezer.aspxרשימת תכשירי הדברה לפגעים בגזר18/11/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1617
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשורירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/treatments_to_prevent_and_deal_with_fozriom_iceberg_lettuce.aspxטיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור18/11/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1618
החורף מגיע – לקראת חורף תש"פשירות ההדרכה והמקצוע;דבוריםדבוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_november_2019.aspxהחורף מגיע – לקראת חורף תש"פ12/11/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1616
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2019שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2019.aspxבפרדס, נובמבר-דצמבר 201906/11/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1615

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים19/11/2019 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
המלצות לגינה קהילתית - חודש נובמברגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/November_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש נובמבר17/11/2019 22:00:00{6353c9fd-b277-4fb0-a3f8-234644893703}b8f9ec8c-7c0c-47af-817d-aac9493645f23
דגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיגמידע לחקלאי;דגיםדיג וחקלאות מיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/information_fisherman.aspxדגים חכם – שומרים על הים מידע לדייג – עיקרי תקנות הדיג17/11/2019 22:00:00{efbc343c-33f8-4e0a-8cbf-6f91dcd33df9}a9fdf69f-1c55-48fa-aaea-2e2241f9dc3211
אירוע דבר צאן במושב שדה יצחק ובמושב עשהאל - 14.11.19שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חייםשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon-14-11-19.aspxאירוע דבר צאן במושב שדה יצחק ובמושב עשהאל - 14.11.1913/11/2019 22:00:00{a27a3aa1-cdff-4a3e-81ee-e9771f09458d}18d62a58-3b6d-483c-a977-974031373fc055

 

 

 

 

 

 

קורס עקרונות גידול בבתי צמיחה: ירקות, פרחים, צמחי תבלין ומרפאשירות ההדרכה והמקצועאגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_yerakot_growth_houses_2020.aspxקורס עקרונות גידול בבתי צמיחה: ירקות, פרחים, צמחי תבלין ומרפא13/01/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc420
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח, 2020שירות ההדרכה והמקצוע;מטעים;הדרים;פרחים;ירקותשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_atidim_2020.aspxקורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח, 202012/01/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc416
קורס יסודות בגידול צאן 2020שירות ההדרכה והמקצוע;צאןצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_zon.aspxקורס יסודות בגידול צאן 202005/01/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc417
כנס בנושא איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראלשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_eichut_maim.aspxכנס בנושא איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל16/12/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc418

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה