תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב;מטעיםכלכלת הייצור;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspxתחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1584
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב;ירקותכלכלת הייצור;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspxתחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1585
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב;ירקותכלכלת הייצור;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspxתחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1586
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_lmegadli_prachim.aspxהנחיות לעונה למגדלי הפרחים16/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1582

 

 

PRES Policy for Family Farms 201903 Research, Economy and Strategy Divisionhttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Research_Economy_Strategy_Division/Publications/2019/Pages/Pres_Policy-.aspxPRES Policy for Family Farms 201903 17/07/2019 21:00:00{e46ccca3-4ae6-4178-9abe-6d8a55131440}2c1602dd-ee45-48bf-ab85-f9a7ca6c4c6f2
פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים14/07/2019 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהשירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;רופאים וטרינריים בישראלשירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspxמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה14/07/2019 21:00:00{b7fd6b86-d107-4756-8c2a-487593accd05}0fc685bc-cdee-4007-97c2-7ce45efadd343
הודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.19שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חייםשירותים וטרינריים;אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Mycobacterium-bovis-14-07-19.aspxהודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.1913/07/2019 21:00:00{3d71c800-bb24-450d-a1d3-496c0a7cc046}b83cf44d-368a-44b0-a456-8618470e659819

 

 

 

 

 

 

יום עיון למגדלי מטילות, מושב נחםשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_lmegadli_metilot_Moshav_Naham.aspxיום עיון למגדלי מטילות, מושב נחם06/08/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc397
יום עיון למגדלי מטילות, מחוז העמקיםשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_lmegadli_metilot.aspxיום עיון למגדלי מטילות, מחוז העמקים04/08/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc396
קורס הגנת הצומח בקנאביס רפואי קיץ 2019שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_cannabis.aspxקורס הגנת הצומח בקנאביס רפואי קיץ 201928/07/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc393
מפגש קיץ - מגדלי דבוריםשירות ההדרכה והמקצוע;דבוריםדבוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/mifgash_megadli_dvorim.aspxמפגש קיץ - מגדלי דבורים23/07/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc395

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה