תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהגינון וגני נוי;גינון וגניםתחום פרחים;הנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspxפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינה16/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1509
כנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Phenacoccus_solenopsis.aspxכנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפל12/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1508
Historical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galileeשירות ההדרכה והמקצוע;דגיםמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Article_HistoricalAndRecentReductionsI.aspxHistorical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galilee05/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1507
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדרים;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2018.aspxבפרדס, ספטמבר-אוקטובר 201829/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1506

 

 

תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018גינון וגני נוייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 201819/09/2018 21:00:00{907da795-6401-415b-865d-faedf4e30d0b}2cee9357-50e7-44f7-b047-84bfe903a11a4
יום פתוח בסוכות - חקלאות ישראליתדוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/subject/sukotיום פתוח בסוכות - חקלאות ישראלית15/09/2018 21:00:00{5537a8e7-4331-46c5-8ac7-7dc8a1a13eb9}674c0355-601f-422c-895d-6fb1ef7a33bf1
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםהגנת הצומחאגף א' כימיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים15/09/2018 21:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a226956469
מעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםנגעי צמחים;הגנת הצומחאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Pitobacteriaמעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקים12/09/2018 21:00:00{f5587cce-46ce-4559-af90-1d4ad71dcf1b}82a9ea9c-2d73-471f-ab23-bdc963f504601

 

 

 

 

 

 

קורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;ירקות;פרחיםהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחים;תחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_hagats_yerakot_prachim_2019.aspxקורס בנושא: הגנת הצומח בבתי צמיחה בגידולי ירקות ופרחים29/01/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc338
קורס ארצי ניהול מכון חליבה, איכות החלב ובריאות העטין באזור הדרוםשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_Management_of_Milking_Institute.aspxקורס ארצי ניהול מכון חליבה, איכות החלב ובריאות העטין באזור הדרום23/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc342
יום עיון בטיחות בעבודה במדגהשירות ההדרכה והמקצוע;דיגמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_Safety_in_midge.aspxיום עיון בטיחות בעבודה במדגה17/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc340
יום עיון בנושא: חידושים בדרכי ההתמודדות נגד עש התפוח המדומהשירות ההדרכה והמקצוע;מטעיםהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_False_Codling_Moth0917-7508.aspxיום עיון בנושא: חידושים בדרכי ההתמודדות נגד עש התפוח המדומה15/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc341

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה