תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונותשירות ההדרכה והמקצוע;גידולי שדהגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_solanum_rostratum.aspxזהירות - סולנום המקור! עשב רע המתפשט בשדות בשנים האחרונות19/05/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1567
סיכום נתוני הרכב חלב צאן לשנת 2018שירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_2018.aspxסיכום נתוני הרכב חלב צאן לשנת 201814/05/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1566
בפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 2019שירות ההדרכה והמקצוע;הדריםהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2019.aspxבפרדס - המלצות לעונה - מאי-יוני 201913/05/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1565
תחשיב אבטיח סידלס - מנהרות נמוכות, שתילת ינואר-פברואר (דצמבר 2018)שירות ההדרכה והמקצוע;תחשיב;ירקותכלכלת הייצור;ירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_avatiach_seedless_minarot.aspxתחשיב אבטיח סידלס - מנהרות נמוכות, שתילת ינואר-פברואר (דצמבר 2018)12/05/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1564

 

 

Plant Protection Product registered for use and sale in Israel – 2019Plant Protection and Inspection Serviceshttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Plant Protection and Inspection Services/Pesticides/Pesticides Registration/Publications/Pages/Plant Protection Product registered for use and sale in Israel – 2014.aspxPlant Protection Product registered for use and sale in Israel – 201904/07/2019 21:00:00{bd99f3b6-3740-4e60-b9f0-14222e8016d6}eafe9bdb-f8b9-40d3-b386-51fc1f147fd54
רשימת יצרני אריזות עץ 2019הגנת הצומח;ענפי הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 201918/05/2019 21:00:00{74c9dc68-8b2a-4ad4-afd3-debbf48dd301}2393655d-c63f-47b0-9afb-70b7c5d862d814
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאןשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_cenes_bakar_2019.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאן15/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e491
פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים13/05/2019 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669

 

 

 

 

 

 

קורס גידול תפוחי אדמה, קיץ 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gidul_tapuach_adama.aspxקורס גידול תפוחי אדמה, קיץ 201926/06/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc387
כנס סיכום תוצאות מחקרים בגידול גזרשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_gezer.aspxכנס סיכום תוצאות מחקרים בגידול גזר19/06/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc386
יום עיון השנתי של ענף הצאן בישראלשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_anaf_zon.aspxיום עיון השנתי של ענף הצאן בישראל16/06/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc388
כנס הנדסה חקלאית מיכון וטכנולוגיה לחקלאות חכמה וחדשנית שירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_handasa_haklait.aspxכנס הנדסה חקלאית מיכון וטכנולוגיה לחקלאות חכמה וחדשנית 29/05/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc383

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים
<a href="/Procedures/Pages/default.aspx#k=(owstaxIdMMDUnitsName%3a%22|%D7%93%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%22)"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />/Procedures/Pages/default.aspx#k=(owstaxIdMMDUnitsName%3a%22|%D7%93%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%22)</a>נהלים וטפסים דיג
<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים