נהלים

 

 

נוהל יבוא טרקטוריםhttp://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_traktorim.aspxנוהל יבוא טרקטורים
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018http://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/procedure.aspxנוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018
נוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_meizamim.aspxנוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 2017
תמיכה למיזמים אזורים לחקלאות וסביבה לשנת 2017 - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_meizamim_2018.aspxתמיכה למיזמים אזורים לחקלאות וסביבה לשנת 2017 - להערות הציבור
נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתיתhttp://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_haklaut_yeshuvit2016.aspxנוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית