נהלים

בסיס לנוהל יבוא טרקטורים.  
מטרת הנוהל: הסדרת יבוא טרקטורים חקלאיים בעלי תקינה אירופית; תיאור דרישות היבוא באופן בהיר; תיאור תהליך הגשת בקשה לרישיון יבוא.

נוהל יבוא טרקטורים