נהלים

בסיס לנוהל יבוא טרקטורים.  
מטרת הנוהל: הסדרת יבוא טרקטורים חקלאיים בעלי תקינה אירופית; תיאור דרישות היבוא באופן בהיר; תיאור תהליך הגשת בקשה לרישיון יבוא.

נוהל יבוא טרקטורים

 

 

הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2018.aspxהנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_summer_2019.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019
אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/atalas_haklaut.aspxאטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017