פרסומים

 

 

מפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mifrat.aspxמפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייה
קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspxקול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019
מדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/madrich_tzilum.aspxמדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקה
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
סיכום פגישה על מיזם יער עירוניhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_meeting_urban_forest.aspxסיכום פגישה על מיזם יער עירוני
מיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימותhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/The_Year_of_the_Urban_Forest.aspxמיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימות
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2018.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר
איגרת - "שנת היער העירוני"http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Letter.aspxאיגרת - "שנת היער העירוני"משרד החקלאות מכריז על "שנת יער עירוני" לרגל חגיגות ה -70 למדינת ישראל.
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש
קול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשרhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_bokrim_2018.aspxקול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשר
סיפורי עצים http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
ברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבעhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/birkat_ilanot.aspxברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע
מצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/forum_gozem2014.aspxמצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14מצגות מפורום גוזם מומחה 29.9.14
תקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"הhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/takzirey_yom_iyun_gananim_shnat_shmita.aspxתקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"התקצירי יום עיון גננים לקראת שנת השמיטה תשע"ה
חוברת הכנת הקרקע לגןhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hachanat_hakarka_legan.aspxחוברת הכנת הקרקע לגןחוברת הכנת הקרקע לגן
המלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נויhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hamlazot_bdikot_karka.aspxהמלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נויהמלצות לבדיקות קרקע ודישון בגן נוי
מצגות מכנס פסולת של בתי בדhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Oil_press_presentation.aspxמצגות מכנס פסולת של בתי בדמצגות מכנס פסולת של בתי בד
מצגות מכנס גוזם מומחה 6.6.2013http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kenes_gozem_mumche_2013.aspxמצגות מכנס גוזם מומחה 6.6.2013מצגות מכנס גוזם מומחה 9.6.2013
מצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Gardening_Consultants_forum.aspxמצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013מצגות מפורום יועצי גינון 9.5.2013
מצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנויhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_hagana_gan_hanoy.aspxמצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנוימצגות מקורס הגנת הצומח בגן הנוי
מצגות מכנס אבחון פגעים בעצים בוגרים בגן הנוי ודרכי התמודדות עמםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentations_protecting_trees_Seminar.aspxמצגות מכנס אבחון פגעים בעצים בוגרים בגן הנוי ודרכי התמודדות עמם
הדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחיםhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hadbarat_pigay_karka_beaanaf_hayerakot_vehaprachim.aspxהדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחיםהדברת פגעי קרקע בענף הירקות והפרחים
יום העיון השנתי בגן הבוטני - הר הצופים, האוניברסיטה העברית ירושלים, תקצירים ומצגותhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/har_hazofim_gan_botani.aspxיום העיון השנתי בגן הבוטני - הר הצופים, האוניברסיטה העברית ירושלים, תקצירים ומצגותיום העיון השנתי בגן הבוטני
קורס גינון מקיים - מרץ 2011 תקצירים ומצגותhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/course_ginun_mekayem_abstracts_presentations.aspxקורס גינון מקיים - מרץ 2011 תקצירים ומצגותקורס גינון מקיים
יום העיון השנתי בגן הבוטני - עין גדי, תקצירים ומצגות - מרץ 2011http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_eyun_gan_butani_en_gedi.aspxיום העיון השנתי בגן הבוטני - עין גדי, תקצירים ומצגות - מרץ 2011יום העיון השנתי בגן הבוטני