תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016בשער הגיליון הכניסה לקיבוץ יהל שבערבה הדרומית. יהל הינו אחד מקיבוצי המועצה האזורית חבל איילות, ששמה דגש על תיירות בערבה כל השנה.
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון ה 23- של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב בית הלל שבאצבע הגליל. בבית הלל מיזמים רבים של תיירות חקלאית וכפרית, וביניהם רפת "דרך החלב" במשק קורלנדר, שהיא אחת ממיזמי התיירות החקלאית אשר זכה לתמיכה. 
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_22.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015עלון התיירות החקלאית, גיליון 22, אלול תשע"ה, ספטמבר 2015
תיירון - עלון התיירות החקלאית, גיליון 21: ניסן התשע"ה, מרס 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_21.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית, גיליון 21: ניסן התשע"ה, מרס 2015עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015

​בישראל, כמו בעולם המערבי במדינות המפותחות, הביאה הירידה בחקלאות בנתח התעסוקה והכלכלה הלאומית לשינוי בגישה למרחב הכפרי ולשינוי ביעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אחת מהתעסוקות הלא - חקלאיות שביכולתה לשמור ולשמר את החקלאות והמרחב הכפרי היא התיירות. המשרד מתחיל להטמיע את הטיפול בשילוב תיירות בענפים ומיזמים חקלאים. בכל מחוז מונה רפרנט/ית לתיירות שתפקידו/ה לתרום לפיתוח התיירות במחוז. הטיפול במשרד נחלק לשני מישורים, הפרטני והציבורי.

תיירות חקלאית

 

 

טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspxטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרי - להערות הציבור19/06/2017 21:00:00
חוויה בדואית בדרום אדוםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/adom_darom_bedo.aspxחוויה בדואית בדרום אדום30/01/2017 22:00:00

 

 

עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 2017תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_26.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 201702/09/2017 21:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e6
עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפר;אטרקציות התיירות החקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspxעלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 201729/03/2017 22:00:00{4dbbb986-9c0d-4556-86d7-b4f54e443c3b}f224fb73-33f6-4bd4-ba9a-e46c17bb386e3
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016תיירות חקלאיתרשות לתכנון;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 201611/09/2016 21:00:00{b639558b-12c7-4a3e-ac71-442d27a43334}0813351e-ae4e-4d7c-b0d8-0f11a73af74e6
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;תיירות חקלאיתתכנון ופיתוח הכפרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 201605/04/2016 21:00:00{56ffec0c-9f6d-4159-8f20-beadf3a21015}1e835868-b034-47d5-b861-4d940daedf625

 

 

 

 

בקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agri_turs.aspxבקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאיתבקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאית
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית