פסטיבל "קסם המדבר" חול המועד סוכות התשע"זhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Festival_kesem-hamidbar.aspxפסטיבל "קסם המדבר" חול המועד סוכות התשע"זבואו להכיר את התיירות הבדואית! פסטיבל "קסם המדבר" יתקיים בחול המועד סוכות בין התאריכים: 18-24/10/2016, ט"ז תשרי ועד כ"ב תשרי התשע"ז. לחצו על הפרסום לקבלת פרטים.
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016בשער הגיליון הכניסה לקיבוץ יהל שבערבה הדרומית. יהל הינו אחד מקיבוצי המועצה האזורית חבל איילות, ששמה דגש על תיירות בערבה כל השנה.
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון ה 23- של התיירון. בשער הגיליון הכניסה למושב בית הלל שבאצבע הגליל. בבית הלל מיזמים רבים של תיירות חקלאית וכפרית, וביניהם רפת "דרך החלב" במשק קורלנדר, שהיא אחת ממיזמי התיירות החקלאית אשר זכה לתמיכה. 
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_22.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015עלון התיירות החקלאית, גיליון 22, אלול תשע"ה, ספטמבר 2015

​בישראל, כמו בעולם המערבי במדינות המפותחות, הביאה הירידה בחקלאות בנתח התעסוקה והכלכלה הלאומית לשינוי בגישה למרחב הכפרי ולשינוי ביעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אחת מהתעסוקות הלא - חקלאיות שביכולתה לשמור ולשמר את החקלאות והמרחב הכפרי היא התיירות. המשרד מתחיל להטמיע את הטיפול בשילוב תיירות בענפים ומיזמים חקלאים. בכל מחוז מונה רפרנט/ית לתיירות שתפקידו/ה לתרום לפיתוח התיירות במחוז. הטיפול במשרד נחלק לשני מישורים, הפרטני והציבורי.

תיירות חקלאית

 

 

 

 

פסטיבל "קסם המדבר" חול המועד סוכות התשע"זhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/Festival_kesem-hamidbar.aspxפסטיבל "קסם המדבר" חול המועד סוכות התשע"ז12/10/2016 21:00:00{56ffec0c-9f6d-4159-8f20-beadf3a21015}1e835868-b034-47d5-b861-4d940daedf6218
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 24: אלול התשע"ו, ספטמבר 201611/09/2016 21:00:00{b639558b-12c7-4a3e-ac71-442d27a43334}0813351e-ae4e-4d7c-b0d8-0f11a73af74e6
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2016/Pages/tayaron_23_april_2016.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 23: ניסן התשע"ו, אפריל 201605/04/2016 21:00:00{56ffec0c-9f6d-4159-8f20-beadf3a21015}1e835868-b034-47d5-b861-4d940daedf625
תיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2015/Pages/tayaron_22.aspxתיירון - עלון התיירות החקלאית - גיליון 22: אלול התשע"ה, ספטמבר 201531/08/2015 21:00:00{f106dbff-d9dc-442e-987e-6438a7cb5146}43fc697d-d0fe-4580-9164-bb62e59576279

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים
בקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאיתתיירות חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agri_turs.aspxבקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאיתבקשה למימון תוכנית לפיתוח תיירות חקלאית
טופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתתיירות חקלאית;תיירות במרחב הכפריhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tfasim/Pages/form_agriculturetourism.aspxטופס רישום אטרקציות תיירות חקלאיתרישום אטרקציות תיירות חקלאית