רווחת בעלי חיים וחיות מחמד

 

 

 

 

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Illegal_Horse_Farm_RamatGan16082016.aspxהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'בחווה שהו כ-31 סוסים ו-6 חמורים שחלקם סבלו מפגיעות פיזיות שונות ומתת תזונה בעלי החיים פונו, בליווי וטרינרי צמוד של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות למתקן מוגן.
משרד החקלאות החזיר את הסוס "אוהיו" במבצע מיוחד מעזה לישראלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Ohio-horse.aspxמשרד החקלאות החזיר את הסוס "אוהיו" במבצע מיוחד מעזה לישראל
משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/seker_klavim2015.aspxמשרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2015אז מה היה לנו ב- 2015? כ- 49,484 כלבים חדשים במאגר, מתוכם כ- 19,301 גורים שנולדו השנה. מה השמות המקוריים ביותר שניתנו לכלבים?

למידע נוסף על צער בעלי חיים ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה

אוהב בעלי חיים? דאג להם לתנאים 

 
רווחת בעלי חיים וחיות מחמד

 

 

מפקחי משרד החקלאות והסיירת הירוקה פינו 25 גמלים ששוטטו ללא בעלים וללא סימון בשטחי אש ובקרבת כבישים באזור צאליםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/camels_evacuation.aspxמפקחי משרד החקלאות והסיירת הירוקה פינו 25 גמלים ששוטטו ללא בעלים וללא סימון בשטחי אש ובקרבת כבישים באזור צאלים17/01/2017 22:00:00
4 תושבי הרשות הפלשתינאית ניסו להבריח לשטחי הרשות למעלה מ- 100 ציפורי שיר מזן חוחיותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/chochiot.aspx4 תושבי הרשות הפלשתינאית ניסו להבריח לשטחי הרשות למעלה מ- 100 ציפורי שיר מזן חוחיות24/12/2016 22:00:00
הופסקו לאלתר משלוחי הבקר בהטסה לישראל http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hatasat_bakar.aspxהופסקו לאלתר משלוחי הבקר בהטסה לישראל 24/12/2016 22:00:00
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפרסמים הנחיות לטיפול בחיות המחמד בשעת שרפהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Pet_care_guidelines_during_the_fire.aspxהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפרסמים הנחיות לטיפול בחיות המחמד בשעת שרפה23/11/2016 22:00:00

 

 

משרד החקלאות פינה היום 12 סוסים וסייחים רזים במיוחד, שסבלו מהתעללות והזנחה סמוך לצפתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Horse_evacuation_sefat.aspxמשרד החקלאות פינה היום 12 סוסים וסייחים רזים במיוחד, שסבלו מהתעללות והזנחה סמוך לצפת21/11/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a553
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנים 2016 ו- 2017http://www.moag.gov.il/Publication/noalim/Pages/nohal_hatulim_2016-2017.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנים 2016 ו- 201702/11/2016 22:00:00{2869577b-05de-4634-b5d3-873e2fb8e1e8}f0318b5d-dfa5-48ef-959f-99499d091a2c5
לקראת חגי תשרי: הסדרת קיום מנהג הכפרותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/nohal_kaparot082016.aspxלקראת חגי תשרי: הסדרת קיום מנהג הכפרות29/08/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a544
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Illegal_Horse_Farm_RamatGan16082016.aspxהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בשיתוף עיריית רמת-גן ומשטרת ישראל פינו את חוות הסוסים הלא חוקית שהוקמה בסמוך לחניון 'דן'15/08/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a542

 

 

טופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישייםרווחת בעלי חיים וחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/טפסים/Pages/tofes_tashlum_sobsidia.aspxטופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישייםטופס תשלום סובסידיה לפי חוק הגליל - עדכון פרטים אישיים
לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים
הודעה על ניסויי שדהענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;אכיפה ופיקוח צומח וחיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/_files_forms_FieldExperimentForm.aspxהודעה על ניסויי שדה
היתר לייצור,שיווק וסחר במוצרי מספואאכיפה ופיקוח צומח וחי;יבוא ויצוא;רווחת בעלי חיים וחיות מחמדhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/fodderPermit.aspxהיתר לייצור,שיווק וסחר במוצרי מספואהיתר לייצור,שיווק וסחר במוצרי מספוא
אישור לפי צו יבוא חופשי למספוא ומוצריויבוא ויצוא;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;אכיפה ופיקוח צומח וחיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/freeImportFodder.aspxאישור לפי צו יבוא חופשי למספוא ומוצריואישור לפי צו יבוא חופשי למספוא ומוצריו

 

 

<a href="/Pages/DogSearch.aspx" title="מאגר לרישום כלבים">חיפוש כלבים</a>מאגר לרישום כלבים

 

 

נוהל עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגוריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_michsot_izim.aspxנוהל עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011 ולעניין חלוקת מכסות למשקים סגורים17/01/2011 22:00:00
נוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 2010http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/tmicha_shmira_shtachim_ptuchim_2009.aspxנוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 201026/06/2010 21:00:00
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2010 - 2009http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2009/Pages/nohal_ikur_cats.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2010 - 200930/09/2009 22:00:00
נוהל אמות מידה לקביעת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחיריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/amot_mida_mechirey_muzrey_chalav.aspxנוהל אמות מידה לקביעת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחירים30/06/2009 21:00:00
נוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקרhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_mechir_matara_lechalav_bakar.aspxנוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקר30/06/2009 21:00:00

 

 

טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/tyutat_takanot_hachzakat_metilot_leyun_hazibur.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)23/12/2009 22:00:00
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התש"ע - 2009http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/tyutat_takanot_hovalat_ofot.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), התש"ע - 200919/08/2009 21:00:00
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) התשס"ט - 2009http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/tyutat_takanot_zaabach_hachzaka.aspxטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) התשס"ט - 200913/06/2009 21:00:00
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) התשס"ט - 2009http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/tyuta_zaabach_hachzaka.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) התשס"ט - 2009
תקנות השירותים הווטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/תקנות השירותים הווטרינרים.aspxתקנות השירותים הווטרינריים